Ameerikaa fi Meeshaa waraanaa

Haleellaan dhiyeenya kana Laas Veegaasitti lammiilee nagaa irratti raawatameen, mirga lammiileen biyyattii meeshaa waraana qabaachuuf qaban irrattu gaaffiin ka'aa jira,

Ameerikaan biyyoota biroo waliin akkamiin madaalamti?

Ajjeechaan akkamitti raawwatama?

Halleellaan raawwatamu namoota hedduu galaafataa jira

Qawwee bituun meeqa nama baasisa?

To'annoo qawwee eenyufaatu deeggara?

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata