Pujiidamoon: Mootiin Ispeen Kaataalaanoota miiliyoona dagatan

Suuraa Kaarlas Pujiidamoon (bitaa) fi Mootii Isipeen Felipe agarsiisu Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kaarlas Pujiidamoon (bitaa) haasawa Mootii Isipeen Felipe taasisan kan qeeqan

Mootiin Isipeen Felipe VI ''beekaa kaataalaanoota miiliyoona dagatan'' jechuun ogganaan Kaataalaan Kaarlas Pujiidamoon balaaleefataniiru.

Mr Pujiidamoon haasaa televisziin irratti taasisaniin, mootiin mootummaa Isipeen deegaruu isaatiif balaalefatan.

''Yeroo kanatti mariidhaaf Waamichi'', jedheeras. Torban dhufu keessa Kaataalooniyaan bilisummaa ishee labsiti, jedheera.

Mootiin Felipe Kibxata darbe galagala haasawa taasisaniin, rifirandamii Kaataalaan kan Dilbataa seeraan alaa fi dimokiraatawaa kan hintaaneedha jedheniiru.

Guyyaa tokkoon booda ammoo Mr Pujiidamoon Mootiichi gahee araarsuu heera Isipeeniin kennameef dagachu isaanii dubbatan.

Kanaaf deebii kennuudhaafis, motummaan Isipeen kan Maadriid keessaas 'maqa balleessuu' ogganaa Kaataalaan hin fudhatuu jedhe.

Akka ibsa afaan Isipeeniin taasiifameetti, osoo mariin hin gaggeefamiin dura Mr Pujiidamoon gara sarara seeraatti deebii'uu qabaata.

Qeequun inni Mooticha irraatti taasisees kan 'dhugaadhaan hin xuqamne' ta'usaa agarsiisuudhas jedheera ibsichi.

Mr. Pujiidamoon Kibxata taree akka BBCtti himeen, 'dhuma torban kanaa ykn jalqaba torbaan dhufuutti' bilisummaa Kaataalaan labsu danada'a.

Motummaan Kaataalaanis haala bu'aa jeequmsa rifarandamii irratti marii'achuuf waliigahiin miseensoota paarlaamaa yeroo ariifachisaa Wiixataa akka gaggeessu dubbateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan