Indooneezhiyaatti jawwee namichi wallaansoon ajjeese nyaata godhatan

Jawwee dheerinni isaa meetira 7.8 dheeratu Fulbaana 30 bara 2017tti suuraa kaasan Image copyright AFP/Getty Images

Wallaansoo namicha tokkoo waliin taasiseen kan mo'ame, jawwee Indooneezhiyaa keessaatti qabame tokko dhumni isaa nyaata ta'e.

Sumaatraa, iddoo Baataang Gaansaal jedhamutti waardiyyaa kan tahe Robart Nabaabaan, gaafa Sambataa osoo oyruu keessa deemuu jawwee kana waliin kan walarge.

Obboo Nabaabaan jawwee meetira 8 dheeratu kana qabachuuf yaale.

Jawwichis isa ciniine jennaan, Obboo Nabaabaaniifi jawwichi wallaansoo qabatan. Boodarra gargaarsa namoota naannawa saniin jawwicha ajjeeseera.

Waardiyyaan kun miidhamus, irraa hafeera.

Haga yoonaatti maaliif jawwee kana qabachuu akka barbaade hin himne. Gabaasonni adda addaa akka jedhanitti, yookaa jiraattoota naannawa sanaa eeguufi, yookaan ammoo daandiirraa akka badu gochuufi.

Poolisiin naannichaa tokko akka AFPtti himetti, harki bitaa waardiyyaa jawwichaan ciniinamee, kutamuuf xiqqootu hafe.

Battalumatti hospitaalatti geeffamee, dandamachaa jira.

Jawween kun milkiin hin tolleefi - jarri baadiyyaa kun erga reeffasaa fannisanii daawwachaa oolan booda, mummuranii waaduun dhangaa godhataniiru.

Bitooteessa dabre ammoo, dubbiin jawwee fi namaa kanarraa adda turte - yeroos namicha tokkotu garaacha jawwee keessatti argame.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan