Dachii Samii II
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Dachii Cuquliisa II- Fakkiiwwan jireenya galaanaa gonkumaa kana dura hin argiin

Waggoota 16 oliif BBCn dokimantaarii badhaafaame kan Dachii Cuquliisa jedhamu dhiyeessaa jira. Kunis erga qopheessitooni fiilmichaa waggoota afuriif galaana teknoloojii ammayyaatiin aburanii booda. Millannaan agarsiisa TV eegamu kunooti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan