Jeequmsa Ispeenii fi Kaataalaan: Pujiidamoon ibsa kennuun dura dhiibbaa keessa seenaniiru

Hogganaan Kaataalaan Kaarlis Pujiidamoon walgahii kaabinee gaafa Kibxataa irratti. A.LA Onkololeessa 10, 2017 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kaarles Pujiidamoon wal gahii kaabinee har'aa(Kibxata) waliitti qabani ture

Hogganaan Kaataalaan Kaarlis Pujiidamoon Ispeen biraa foxxoquu isaanii paarlaamaatti labsuun dura dhibbaan guddaa irra gahaa jira.

Filannoo wal-dhabsiisaa booda bulchiinsa Kaataalaan bilisoomte ni labsu shakkiin jedhu jira.

Paarlaamaa dhiyaatani ibsa kennuun dura garuu loltuun fuuldura mana maree Baarseloonaa argamutti qubateera.

Kantiibaan magaalaa Baarseloonaa obbo Pujidamoon fi Raajoy waldhabdee uumame akka qabbaneessan gaafataniiru.

Ibsi galgala har'aa obbo Pujiidamoon kennuuf jedhan filannoo dhiyeenya taasifameen ummata filate keessaa dhibbantaa 90 kan ta'u bilisummaa akka fedhan filachuu isaanii hordofeeti.

Namoota galmaa'an keessaa harki 43 bahani filataniiru.

Maadriid garuu filannoo kana seeraan ala kan jette yoo ta'u manni murtii heeraa Ispeenis akka dhorkamu taasiseera.

Kibxata ganama irraa eegale poolisiin Kaataalaan galmaa fi naannoo paarlaamaatti konkolaataa isaanii dhaabani jiru.

Qondaaltonni akka jedhanitti Dilbata darbe namoota bilisummaa fedhan mormuuf namoonni kuma hedduu ta'an waan hiriira bahani turaniif 'dhimma nageenyaaf' poolisoonni kana godhani.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Poolisiin ''sababa nageenyaatif'' fuuldura paarlaamaatti qubaachiifame

Obbo Pujiidamoon paarlaamaatti maal dubbachuu danda'u?

Hogganaan Kaataalaan Pujiidamoon yeroo miseensota mana maree bakka bu'oota ummataa dura dhaabbatan waan dubbachuu hedan shakkisiisaa dha.

Seera rifarandamii baatii darbe murtaa'e bu'uura godhachuun miseensonni paarlaamaa bilisummaa biyya Kaataalaan akka labsan gaafachuu danda'u.

Deebiin immoo mootummaan Ispeen heera keeyyata 155 sababa godhachuun aangoo qooduu dhorkuu danda'a.

Obbo Pujiidamoon galgala har'aa ibsa kennuu isaaniin dura kantiibaan magaalaa Baarseloonaa Adaa Kolaawuu akka bilisummaa hin labsine jechuun dhaamaniiru.

Dabalataanis, mootummaan biyyatti Maadiriidirraa akka bulchu muummicha ministeeraa Raajoyitti dhaamaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata