Isa hogganaan Kaataalaan bilisummaa labsan Maadriid harkatti tuffatte

Ummata ibsa pirezidaantii Kaataalaan Kaarlis Pujidamoon dhaggeeffachuuf wal gahan A.L.A Onkololeessa 10, 2017 Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Deeggartoonnii bilisummaa Kaataalaan ibsa Pujidamoon kennan hordofuuf Baarselonaatti wal gahanii turan

Mootummaan Ispeen gaaffii bilisummaa hogganaan Kaatalaan Pujidamoon mallatteessanii fi mariif akka qophaa'aan dubbatan harkatti fashaleesse.

Itti-aantuun ministira muummee Ispeen obboo Pujidamoon 'nama bakka jiruu fi bakka deemu hin beekne,' jedhaniiru.

Muummichi ministeeraa Maariyaanoo Raajoy dhimma mootummaan isaanii itti aane godhuuf jedhu irratti mari'achuuf walgahii arifachiisaa taa'uf jedhu.

Obbo Pujidamoon waraqaa bilisummaa Kaataalaan labsu irratti mallatteessanis mariin haa dursu jechuun xiqqoo tursani.

Durumaa pirezidaantiin Kaataalaan eda galgala bilisummaa labsani Ispeen jeequmsa siyaasaa hamaa keessa seensisu yaada jedhuutu ture.

Biyyi Ispeen filannoon wal dhabsiisaa A.L.A Onkololeessa 01, 2017 taasifameefi mana murtii heeraa biyyattiitin bu'uura seeraa hin qabu jedhame eegalee nageenya dhabdeetti.

Miseensota Paarlaamaa Baarseloonaa argamaniif pirezidaantiin Kaataalaan yeroo dubbatan naannoon isaanii bu'aa filannoo taasifameen mirga bilisummaa argatteetti jedhan.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Pirezidaantiin Kaataalaan Pujidamoon kaleessa galgala labsii bilisummaa mallatteessaniiru

''Mootummoolee fi dhaabbiileen idila-aaddunyaa rippablika Kaataalaaniif beekkamtii akka kennan waamicha dhiyeessina,'' jedhaniiru.

'Fedhiin ummataa' Maadriid biraa foxxoquu ta'uus dhimma kana irratti muddama uumame ''tasgabbeessuuf'' yaada akka qaban kan himan.

''Labsiin bilisummaa ammaaf hojiirra akka hin oolle dhorkuun keenya torban muraasa dhufan keessatti marii taasisuufi. Isa malee fala argachuun nu dhiba,'' jedhaniiru obbo Pujidamoon paarlaamaaf yeroo dubbatan.

Isaaniifi hoggantoonni Kaataalaan kaan ergasiiti labsii bilisummaa Kaataalaan mallatteessaniiru. Labsiin kuni hiika seeraa qabaachuu isaa irratti garuu ammaaf wanti beekamu hin jiru.

Deeggartoonni bilisummaa Kaataalaan dhagahuu fedhan jalqaba daandiileetti bahani gammachuu agarsiisaniis , hogganaan isaanii ejjannoo booda ibsaniin aaraniiru.

Itti-aantuun ministira muummee Ispeen Soraayaa Saayenz de Santamaariyaa yaada pirezidaantiin Kaataalaan nama sadaffaan mari'anna jedhu didaniiru.

''Pujidamoonis ta'e namni kamiyyuu dirqamaan mariif nu kaa'uu hin danda'u,'' jedhaniiru.

''Pirezidaantiin Kaataalaan Pujidamoon jeequmsa kanaan dura bulchiinsi isaanii arge hin beenne itti fidaniiru,'' jedhan.

Ibsa hogganaa Kaataalaan dura hoggantoonni olaanoo kanneen akka kantiibaa Baarseloonaa fi pirezidaantiin mana maree Awrooppaa bilisummaa akka hin labsine dhaamani ture.

Gamtaan Awrooppaas duratti Kaataalaan Ispeen irraa yoo foxxoqxe gamtaa Awrooppaan ala taati jechuun ni yaadatama.

Kaataalooniyaan naannoo Ispeen qabeenyaan badhaate yoo taatu, jeequmsa asiyaasaa tibbanaan dhabbileen hedduu keessaa akka bahan ibsaa turani.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata