Haasawa Kaayirootti taasisaniin Hamaasiifi Faataah 'waliigalteerra gahan'

Alaabaa Paalastaayin Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hamaas Gaazaa enna to'atu, Faataah ammoo West Baank bulcha

Gareen Paalastaayin Hamaas, morkataasaa kan ta'e Faataah waliin waldhabdee waggoota 10nii dhaabuuf waliigaluusaanii dubbatan.

Gareen Gaazaa toa'tu Hamaas waan jedhe, odeeffannoo guutuu kanaa gaafa Kamisa gara boodaa nan gadhiisa. Warri Faataah garuu haga yoonaa wanti jedhan hinjiru.

Masriin garee lamaan kana, Kaayirootti araarsaa turte.

Gareewwan lameen kanneen gidduu erga waldhabbii hamaan ALA 2007tti ka'een booda, lammiilleen Paalastaayin Gaazaa fi West Baank keessa jiran, bulchitoota adda addaa lama jala turan.

Gaafa Roobii, dubbii himaan Hamaas Abu Zuhri akka jedhan, dubbiin jara lamaan gidduutti taasifamu ''cimaa fi gadifageenya kan qabu ture.''

''Dubbichi wanta gaariidha, warri Masriis waan haqaa dalagan.'' jedheera, akka Wiirtuu Odeeffannoo Paalastaayinitti.

Ji'a dabre keessa, Hamaas koree Gaazaa bulchu bittinneessuuf waliigalee ture.

Waliigalteen kun Pireezidaantiin Paalastayin Maahmud Abbaas kan fedhaa turanidha.

Ergasiis muummichi Ministeeraa Paalastaayin Raamii Haamdaalaa, Gaazaa daawwataniiru.

Mootummaan Paalastaayinis dhimmoota bulchiinsaa fi ''itti gaafatamummaa nageenyaa'' Gaazaa to'achuu barbaada jedheera.

Hamaas guutummaatti, darbee darbee ammoo qaamni waraanaa Hamaas, Israa'el, Ameerikaa, UK, fi humnoota birootiin shororkeessaadha jedhama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan