Waliigaltee niwukileeraa Iraan: Tiraamp deeggarsa dhaabuuf qophiirra jiru

Rogeeyyii Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Waayit Hawus alatti, mormitoonni Donaald Traamp waliigalticha akka hinhaqne gaafachaa jiru

Pireezidaantiin Ameerikaa Donaald Traamp waiigaltee niwukileeraa Iraanif deeggarsa godhu guyyaa har'aa (Jimaata) dhaabuun, tooftaa mormiis akka dhiheessu ni eegama.

Haalli kunis Ameerikaan waliigaltee kanarraa akka baatu kan taasisu osoo hinta'in, Kongirasni biyyattii, yoo qoqqobbii deebisuu barbaadan, guyyoota itti murteessan 60 keennaaf.

Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Reeks Tillarsan, gitootasaanii Awurooppaa fi Chaayinaa waliin mari'achaa akka turaniis, qondaaltonni himaniiru.

Obboo Traamp waliigaltee kana akka hinhaqneef, gama alaatiifi biyya keessaan dhiibbaan irratti hammaaateera.

Akka waliigaltee 2015tti, Iraan qoqoobbiin muraasni irraa ka'a taanaan, sagantaa niwukileeraa ishee dhaabuuf waliigaltee turte.

Prezidaaant Traamp waliigaltee kana yeroo dheeraaf qeeqaa kan turan yommuu ta'u, yeroo duula na filadhaatis haquuf waadaa galanii turan.

Akka ajaja kongirasitti, pireezidaantiin Ameerikaa ji'oota sadi sadiin Iraan waadaa galte eegaa akka jirtu mirkaneessuutu irraa eegama. Obboo Traampis, amma dura si'a lama mirkaneessaniiru.

Dubbiin Obboo Traamp waliigaltee kana mirkaneessuu dhiisuu danda'u jedhu, michuuwwan biyyattii biratti akkasumas miseensota bulchiinsa isaanii keessatti sodaa uumeera.

Ministirri Ittisa Biyyaa Jeems Maatis waan Seenetatti jalqaba ji'a kanaatti himan, waliigaltee kana diiguun fedhii biyyooleessaa miti.


Muummeen Ministraa Biritaaniyaa Teereezaa Meey akkasumas, Pirezidantiin Firaans Immanuweel Maakroon, waliigaltee kana akka hinhaqne wayiwaataaniiru.

Obboo Traampis waliigaltee kanaan, 'waliigaltee seeraan hin dalagamne akkanaa tasa argee hinbeeku,' jedhaniiru.

''Doolaara bn1.7n meeshaalee waraanaa niwukileeraa haala salphaan oomishuu danda'u,'' jechuun Fox News'tti himan. Kunis bulchiinsa Obaamaa kan waliigaltee Iraan waliin mallatteesse kan qeequ ture.

Karoorri 2015tti bahe kun, Joint Comprehensive Plan of Action kan jedhamu yommuu tahu, Iraaniin meeshaalee waraanaa akka hin oomishneef dhorka.