Rakkoon Kirkuk cimaa jiruuf Ameerikaan tasgabbiif gaafatte

Humnooti Iraaq mallattoo injifannoo agarsiisaa Onkololessa 16, 2017. Image copyright AFP/Getty Images

Ameerikaanis akka tasgabaa'amuuf waamicha kan taasifte erga loltoonni motumaa Iraaqi Magaalaa kaabaa Kirkuuk bakka to'annoo Kuridishootaaf furtu taate to'ataniin booda.

Dubbii himaan kutaa motummaa Kelzer Naawurt qaamooliin hundumtu kan booda akka 'walitti bu'iinsa'dhaabaniif gaafate.

Loltoonni Iraaqis erga naannoon Kurdootaa rifarandamii bilisummaa irratti walii hingalamiin gaggeessanii torbaan sadiin booda gara Kirkuutti galan.

Isaanis milishoonni garee isilaamtootaa erga naannichaa baafamee booda amma bakkeewwan Kuridishootaan qabanam deebiifachuu karoorfatanii jiru.

Kirkuukiin dabalatee jiraattoonni bakkeewwan to'annoo Kuridishoota jalatti argamanis, wayita kenninsi sagale Fulbaana 25tiin Iraaqi irraa foxoquuf deeggarsa olaanaa argate ture.

Kurkuun Kuridishoota Iraaqiin ala yoo taatu, filattoonni Kurdiishi kan magaalaa keessatti argamanii akka qooda fudhataniif heyyamameefi ture.

Ministirri Mummee Iraaqi Haidar al- Abaadi filannichi fallaa heera motumaati jechuun mormamiiru. Garuu motummaan naannoo Kurdishootaa (KRG) seera qabeessa ta'u dubbatu.

Rakkoo guddachaa dhufu keessatti ijjannoon Ameeriikaa maaliidha?

Ibsa Wiixata darbeetti Addee Naawurt, ''waa'ee jeequmsa naannoo Kirkuuk ilaalchisee Waashingitan baayyee akka yaada'aa jiraachu'' dubbattee jirti.

''Bakkeewwan irratti waldhabdee jiru undattis, haala heera iraaqi waliin adeemuun motummoota naannoolee fi jiddu galaatiin akka bulchifamaniif bulchuunsa naga qabeessa ni deegarra.''

Aaddee Nuwert akka jetteetis, Ameerikaan qondaaltoonni qaamoolee hundi kan irratti qooda fudhatan 'marii ni jajjabeesina'' garuu ISIS Iraaqi keessaa mo'achuuf hammayyu wanti hedduun hojatamu akka qabaatu jechuun akeekachifte jirt.

Duras pirezidaant Tiraamp qondaaltoonni Ameerikaa loogii hintaasisan jedhee ture.

"Walitti bu'aa waan jiranii garuu hinjaalanne'' jedheera.

"Ameerikaan akka ISIS waraanuun akka miidhaa laa irraa ofi ittisaniif jecha, loltoota Iraaqiif deegarsa meeshaa fi leenjii ni taasifti - garuu akka qaama ofiisaan kan ta'e motumaa naanoo ittiin waraantuuf hinturre," jedhees ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan