Goolii Kaataalaan: hogganoonni Gamtaa Awuurooppaa dhimmi Kaatalaan ajandaa keenya keessa hin jiru

Walgahiin dura wayita Prezidaantiin Faransaay Maakroon (bitaa) fi Muummichi Ministeeraa Ispeen Maariyaanoo (mirga) waliin haasa'an.

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Muummicha Ministiraa Maariyaanoo Raajooy fi Pireezidantii Faransaay Imaanuu'eel Maakroon (bitaa) - hooggantoota mana maree Awurooppaa biroo waliin.

Pireezidaantiin Gamtaa Awurooppaa Doonaald Taask, haala 'yaaddessaa' amma jiruun alatti Kaataalooniyaa ilaalchisee tarkaanfii tokko ille akka hin fudhanne addatti ibsaniiru.

''Jaarsuummaa ykn yaalii fi tarkaanfii idil-addunyaa kamiifiyyuu bakka hin qabnu,'' jedhaniiru.

Kana gaafa dubbatanis Pireezidaantii Komiishinii Gamtaa Awurooppaa kan ta'an Jeen-Kilaawuud waliin ta'uun ture.

Lammiileen Kaatalaan Onkololeessa 1 wayita riifarandamiif sagalee keennanitti, Ispeen seeraan ala jechuun diddaan hiriira uumataa guddaan akka ka'u godhameera.

Obbo Taask yaada kana kan kennan, erga Ispeen dhimma ofiin of bulchuu irratti kallattiim tarkaanfii akka fudhatu ifa gootee sa'aatii muraasaan booda ture.

''Eeyyee, anis sababa baay'eef jecha Muummicha Ministiraa Ispeen, Maariyaanoo Raajooy waliin walitti fufiinsaan wal qunnamaan ture,'' jedhu Obbo Taask.

''Haalli Ispeen keessa jirtu yaachisaa ta'usaa waanan dhoksu hin qabu garuu ejjennoon ... keenya ifadha.''