hhhhhhhhhhhhh
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

''Olompiikiin Baarseloonaa jireenya koo baay'ee jijjiire''- Daraartuu Tulluu

"Yeroo sana namni ni injiffatti jedhee na eege hin turre."

Dubartii gurraattii afriikaa meedaliyaa warqii Olompikii argattee ishee jalqabaa taate Atileet Daraartuu Tulluu, dubartoota ciccimoo addunyaa kanaa BBC'n filate (BBC 100 Women) keessaa tokko.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan