Shi Jinpiing: 'Maawo Zedoong booda hogganaa cimaa Chaayinaa'

Pirezidaantiin Chaayinaa fi barreessaan olaanaa paartii Kooministii Shi Jinping yaalii walii galaa paartii koministii Chaayinaa galma guddaa ummataa 19ffaa irratti filannoof yeroo harka ol kaasan, Beejing, Chaayinaa, Onkololeessa 24, 2017. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Obbo Shiin filannoo Kibxataa irratti hirmaataniiru

Paartiin Koministii Chaayinaa yaada siyaasaa Shi Jinpiing heera biyyattii keessa kaa'uf filannoo taasise. Kunis isaanii sadarkaa Maawo Zeedong akka taa'u taasisa.

Xumura yaa'ii walii galaa paartii Koministii Chaayinaa irratti Yaadni siyaasaa Shi Jinpiing akka barraa'u sagalee guutuun darbeera.

Obbo Shin A.L.A bara 2012 teessuma pirezidaantii irratti erga korani as aangoo isaani cimsachaa jiru.

Kana jechuun wanti obbo Shiitti rakkoo ta'u hunduu rakkoo paartii Koministii biyyatti ta'a jechuudha.

Bakka bu'oonni 2,000 ol galma guddaa biyyattiitti wal gaahani sagaleen kan kenname yoo ta'u pirezidaanti biyyattiin gaggeeffame.

Sagaleen erga kenname booda hirmaattonni yoo mormii qabu ta'e gaafatamani jennaan hunduu sagalee guddaan 'hin qabnu' jechuu isaanii gaazexessitoonni achi turan gabaasaniiru.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Hirmaattonni kutaa Chaayinaa garaa garaa irraa walitti dhufan galma guddaa ummata biyyattiitti wal arganiiru

Yaa'iin walii galaa torban darbe dubbii Shi Jinpiing sa'aatii sadiif taasisaniin kan eegale yoo ta'u falaasama siyaasaa ''soshaalizimii Chaayinaa waliin'' jedhu ifa godhani ture.

Isa hordofeeti hoggantoonni olaanoo fi miidiyaan mootummaa yaada siyaasaa kana ''yaada Shi Jinping'' jedhaniiru.

Hoggantoonni paartii kooministii duraanii yaada ykn falaasama siyaasaa isaanii ilaacha ykn heera paartii keessatti galchu.

Haa ta'u malee, hundeessaa Maawo Zeedong ala ilaalchi qondaala biyyatti tokkoyyuu ''yaada'' jedhame kaan caalaa adda baafame hin turee.

Kanaan dura Maawo Zeedong fi Deng Siyaawoping qofaadha yaada siyaasaa isaanii biratti maqaan isaanii akka barreeffamu kan ta'e.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata