''Qaama miidhamtuu ta'uun koo carraa barumsaa naaf kenne''
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

''Adduunyaa kanatti kanin dhufe rakkoo hiikuuf malee rakkoo uumuuf miti''

Yetnabbarsh Nigusee ogeettii seeraa, qaama miidhamtuu, mirgoota qaama miidhamtootaaf kan falmattu fi hojiishee kanaanis badhaasota gurguddoo adduunyaa argachuu nama dandeesse dha.