Filannoo Keeniyaa: Filannoo waldhabsiisaan Uhuruun pirezidantii ta'uun filataman

Pirezidantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa duuba konkolaataa dhaabatani yeroo dubbatan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Obbo keenyaattaan ilma pirezidantii duraa, Joomoo Keenyattaa, biyyattiiti

Pirezidantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa filannoo waldhabsiisaa irra-aanuu isaanii komishiniin filannoo Keeniyaa beeksise.

Obbo Uhuruun sagalee dhibbantaa 98'n kan injifatan yoo ta'u hammi namoota bahani filani dhibbantaa 39 gadidha. Kunis, akka komishiniin filannoo jedhutti namoota Hagayya darbe filatanirraa walakkaa gadi ni ta'a.

Hogganaan dhaaba mormituu Raayilaa Odingaa filannoo keessaa of-baasuun deeggarttoonni isaanii akka morman waamicha dhiyeessaniiru.

Obbo Keenyaattaan filannoo Hagayya darbees akka injifatan kan ibsame ture yoo ta'u manni murtii walii galaa Keeniyaa 'heera biyyatti hin hordofne' jechuun akka haqamu taasise ture.

Filannoon lammataa bakkeewwan 25 gara caalu dhaabni mormituu irra aana jedhame shakkamutti sodaa nageenyaan osoo hin filatamin hafeera.

Komishinichi akka jedhetti bakkeewwan jedhamanitti filatamuu dhabuus bu'aa filannoo irratti dhiibbaa fidu hin qabu.

Dura taa'aan komishinii filannoo Keeniyaa Waafulaa Chebukaatii filannoon taasifame, ''bilisa, haqa-qabeessaa fi amanamaadha,'' jedhaniiru.

Obbo Odingaan guyyaa Kibxataa dubbii akka taasisan kan himan yoo ta'u bu'aa filanno irratti himata banuuf guyyoota torba qabu.

Erga filannoo baati Hagayyaa Uhuruun pirezidantii ta'ani filatamaniiru jedhame as namoonni 50 ol du'aniiru.

Obbo keenyaattaan marsaa lammaataaf kan filataman yoo ta'u bu'aan filannoo kuni mana murtiitti akka jijjiiramu yoo ta'e nan fudha jechuun dubbataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata