Uhuuruu Keenyaataa'n eenyu?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Eenyummaa Pireezidantii Keeniyaa beekuuf wantoota isin gargaaran

Filannoo lammaffaa paartiin mormituu cimaan irratti hin hirmaanneen Uhuuruu Keenyaataa sagalee %98 argachuun moo'aniiru. Uhuuruun eenyu akka ta'an beektuu?

Mata dureewwan walitti dhiyaatan