KALAQTOOTA BBC: Kalaqaa yoomuu waa uumu

Uddab Baraalii kalaqaa haala salphaa ta'een waa kalaquun jiruu namootaa hedduu jijjiireedha.