Manni barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaa har'a tajaajila kennuu jalqabe

Man Barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaa

Madda suuraa, GG

Ibsa waa'ee suuraa,

Man Barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaa

Kibxata darbe ALI Onkololeessa 20 bara 2010 magaalaa Asmaraa keessa mormiin ka'uun, dargaggoonni hedduun hidhaaf saaxilamaniiru.

Dargaggoonni kunniin kan hidhaman buufataalee poolisii 1ffaa hanga 5ffaatti argamanitti ta'uu odeeffannoon naannicharraa arganne ni ibsa. Kana malees, ijoolleen umriin isaanii xiqqaa ta'an hidhaa gadhiifamuu isaanillee nutti himan.

Naannoo Akriyaa jedhamuttis humnoonni waraanaa turan gadhiisanii bahuun isaanis beekameera. Mormii kanaaf sababa kan ta'e Manni Barnootaa Aldiyaa al-Islaamiyaas hojiitti deebi'uusaa fi barattoonnis barnoota idilee isaanitti deebi'uun isaanii barameera.

Akka maddeen keenyaatti, maatiin ijoolleen isaanii jalaa hidhaman gara buufata poolisiitti, nyaataa fi uffata fuudhanii ennaa deemanis argamaniiru.

Embaasii Xaaliyaan Asmaraa argamutti kan hojjetan Abba Diyeegoo Soolinaas, mormii kanarra namni miidhame akka hin jirre BBCtti himaniiru.

Madda suuraa, GG

Ibsa waa'ee suuraa,

Hajii Muusaa Mohaammad Nur

Ministirri Beeksisaa Ertiraa Abba Yemaanee G/Masqal gama isaaniitiin, mormii kanaan namni tokkollee akka hin duune twiit godhaniiru.

Kana malees, jijjiirraa abbummaa mana barnootaa kanaa mormuun wayita walgahii taasisaa turanitti, maatiin barattootaa hidhaman. Hajii Muusaa Mohaammad dabalatee namoonni biroon haalli irra jiran akka hin beekamne maddeen keenya dabalanii ibsaniiru.