Hojjetaan dhaabbata Tiwiitarii tokko tiwiitarii Doonaald Tiraamp jalaa cufe

Yeroo muraasaaf barreefama ''Dhiifama, fuulli kun hinjiru!'' kan jedhutu fuula twiitaraa sana irratti dubbifamaa ture.

Madda suuraa, Twitter

Ibsa waa'ee suuraa,

Yeroo muraasaaf barreefama ''Dhiifama, fuulli kun hin jiru!'' jedhutu dubbifamaa ture.

Tiwiitariin Pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa Kamisaa yeroo gabaabaaf cufamee kan ture ta'uyyuu deebi'ee akka hojjetu taasifameera, jedha kaampaniin miidiyaa hawaasaa kun.

Akkaawuntiin @realdonaldtrump ''akka hin hojjenne'' kan godhame hojjettootaan ture. Sababni isaas guyyaan sun hojjetichaaf guyyaa hojii dhumaa waan ta'eefi, jechuun dubataniiru.

Tiwiitariin Tiraamp daqiiqaa 11'f cufamee kan ture wayita ta'u yeroo ammaatti banamee jira, dhabbati tiwiitariis dhimmicha qorataa jira.

Tiraamp - nama tiwiitarii haalaan fayyadamuu fi duuka-buutota Mil. 41.7 qabu dha - dhimma kana ilaalchise hanga ammaatti yaada hin laanne.

Kamisa galgala battala tiwiitariin isaanii addaan citee ture sanatti namoonni fuula tiwiitarii Tiraamp daawwatan ''Dhiifama, fuulli kun hin jiru!'' kan jedhu akka dubbisan dubbatu.

Madda suuraa, Twitter

Ibsa waa'ee suuraa,

Doonald Traamp twiitara haalaan kan fayyadaman himaamata isaanii ittiin beeksiisuu fi mormitoota siyaasa qaban ittin haleeluufi

Erga akkaawuntiin kun deebi'ee hojii egalee booda, Tiraamp paartiin riippabliikaa biyyattii gibira gad cabsuu ilaalchisee karoora qabu tiwiit godhaniiru.

@POTUS, akkawuntii beekama Pirezidaantii Ameerikaa garuu rakkoon irra hin geenye ture.

Dhimma kana qorataa akka jiruufi rakkoon akkanaa lamuu akka hin mudanneefis tarkaanfii barbaachisaa fudhachaa akka jiru kaampaniin tiwiitarii beeksiiseera.

Tiraamp tiwiitarii fayyadamuu kan jalqaban Bitootessa bara 2009 ture.

Miidiyaa haawaasaa kana haalaan kan gargaaraman Tiraamp, bara 2016 wayita pireezidaantummaaf dorgomanis ta'e erga Pireezidaantii ta'anii booda imaammata isaanii ittiin beeksiisuu fi mormitoota siyaasaa qaban ittiin haleeluuf itti fayyadamu.