Piyeer Emeriik Obaamiyaang
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Taphataa Afriikaa jalqabaa Bundasliigaa keessatti galchii hedduu lakkoofsise

Dorgommii Bundasliigaa bara darbee irratti galchii hedduu lakkoofsisuun 1ffaa ta'ee kan xumure Obaamiyaang, taphataa Afriikaa jalqabaa ta'uun seenaa hojjateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan