Baqataa Koriyaa Kaabaa Koriyaa Kibbaaf loluu barbaadu

Baqataan lammii Koriyaa Kaabaa garuu Koriyaa Kibbaatiif loluuf jedhu, sababii jaalala kubbaa milaatiin biyya ollaa galuu isaa dubbata.