Erga raayyaan biyyattii to'ateen booda Pirezidaantiin Zimbaabwee Roobarti Mugaabee to'annoo jala oolaniiru

Zimbaabwee Image copyright REUTERS

Raayyaan Zimbaabwee Pirezidaantii biyyattii Roobarti Mugaabee Magaalaa guddoo biyyattii Haraareetti hidhaa mana keessaa irra jiraachusaanii, Pirezidaantiin Afriikaa Kibbaa Jaakoob Zumaan dubbatan.

Mugaabeenis bilbilaan nagaa ta'usaa akka Mr Zumaatti himan waajjirri qondaala oggantoota Afriikaa Kibbaa dubbateera.

Loltoonnis erga TV motummaa to'achuun nuti ''yakkamtoota'' irratti xiyyeefanna jedhaniin booda magaalaa Haraaree keessa naanawaa jiru.

Tarii adeemsichis Mr Mugaabee itti aanaa isaanii Emmersoon Mnangaagwe kan dhiheenya hari'atame bakka busuuf fakkaata jedha gabaasaan BBC.

Taayitaarra arii'atamuun Mr Maangaagwaan 'Aaddee Gireesii dhaaltuu pirezidaantii qofaa taasisuuf ture.

Roobii ganama kara kaaba Harareetti dhukaasni cimaan dhagahamaa ture.

Raayyaan har'a biyyaattii to'atees, Mugaabe namni umurii 93, fi bara 1980 jalqabuun aangoorra turan amma nagaa qabu jechuun dubbataniiru.

Kan kana jedhanis erga miidiyaa biyyaaleessaa kan tahe, ZBC to'atanii booda ibsa baasaniin, ''yakkamtoota irratti xiyyeeffachuuf'' akka tahe dubbatan.

Haatahu malee, gochi kun ''waraanni aangoo qabate jechuu miti'', Pirezidant Mugaabeenis nagaa keessa jiru jedhan.

Roobii barii, dhukaasni cimaa fi gurguddaa gara naannoo baha magaalaa guddoo Harareeti dhagahamaa ture.

Afriikaa Kibbaatti, ergamaan Zimbaabwee Ayizaak Moyoo fonqolchi hin jiru jechuun, mootummaanis 'akkuma duraanii jira' jedhan.

Goodayyaa suuraa Mej Jen Sibusiso Moyo TV biyyaalessaarratti Roobii ganama ibsa dubbisan

Ibsa kana kan dubbisan Mej Jen Sibusiisoo Mooyoo, erga loltoonni waajjira muummee ZBC erga to'atanii booda. Isaanis waan jedhan, ''Waanti lammiilee biyyattiif mirkaneessuu barbaannu, kabajamoon pireezidaantii ...fi maatiin isaanii nagaya keessa jiru. Nageenyi isaanis kan mirkanaa'edha.''

Ibsi kunis dabaluun: ''Yakkamtoota naannawa isaa jiran, kanneen yakka dalagan irratti xiyyeeffanna... isaan kunis warreen dararama hawaasummaa fi diinagdee biyyattii kanatti fidanidha. Ergama keenya wayita xumurrutti, haalichi gara nageenya duraanitti deebi'a jennee eegna.''

Ibsichi eenyufaa irratti akka xiyyeeffachaa jiran nama maqaa dhahe hin qabu. Maddi mootummaa keessaa Reuters'itti hime, ministirri maallaqaa Ignaashiyes Choomboo warreen qabaman keessaa tokko.

Gocha waraanaa kana eenyu akka gaggeessaa jiru wanti ifa ta'e hinjru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Konkolaattonni meeshaalee waraanaa fe'an yookaan hidhatan magaalaa Hararee alatti erga mullataniiru

Ta'iiwwan kunniin kan dhufa sa'aatiiwwan muraasa booda, paartiin biyya bulchu erga hoogganaa waraanaa biyyattii ''gocha biyya haaluu'' raawwataniiru jedhaniin booda.

Jeneraal Konstaantiinoo Chiweengaan nama ganna 93 kan ta'an Pireezidant Mugaabee, itti-aanaa isaanii hari'uu isaanitif akeekkachiisan.

Sodaan kan cimaa dhufe erga konkolaattonni meeshaalee waraanaa fe'an yookaan hidhatan magaalaa Hararee alatti erga mullataniin booda. Kaayyoon kanaas maal akka ta'e wanti ifa ta'e hinjiru.

Hojjattoota ZBC tokko tokkos, loltoonni akka dararaanii turan maddeen Reutersiitti himaniiru.

Gaazeexessaan BBC Shingaay Nyookaa akka jedhetti, Harareetti dhukaasni cimaa fi gurguddaan bakka jireenyaa pireezidaantichaatti dhagahamaa ture.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hoogganaan waraanaa biyyattii Jeneraal Konstaantiinoo Chiweengaa waraaanni akka gidduu seenu akeekkachiisanii turan

Sababa waldhabdee eenyu aangootti hadarbuun walwabatee obbo Mugaabeen itt aanaa isaanii kan ta'e Emeerson Mnaanganngwaa aangoo irra ari'uun isaa ni yaadatama.

Namni kun dhaaltuu prezidaantiiti jedhamee nama eegama ture wayita ta'u amma garuu haadha warraan obbo mugaabee ifatti dhaalaf qophoofteetti.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Grees Muugaabee prezidaantumma abbaa warraa ishee dhaaluuf qophii kan taate fakkatti

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata