Suuraalee filatamoo Afrikaa: Sadaasa 10-16, 2017

Suuraalee babbareedoo Afrikaa keessa filataman

Modeeliin Gaanaa Naanaa Akuwaa-Addoo badhaasa 'All Africa Music Awards' afaa diimaa irrattii suura ka'uuf yeroo dhaabattu, Leegoos, Sadaasa 12, 2017 Image copyright AFP

Modeeliin Gaanaa Naanaa Akuwaa-Addoo afaa diimaa irratti badhaasa 'All Africa Music Awards' gaafa Dilbataa Leegos qophaa'erratti suura ka'uuf yeroo dhaabatte .

Deeggartoonni ispoortii Afrikaa Kibbaa Sadaasa gaafa 15, 2017 biyyi 2023'tti Waancaa Addunyaa Raagbii qopheessitu eenyu akka taate addabaabayii Maarkis, Piritooriyaatti ibsame gaddani ture. Image copyright Empics

Afrikaa Kibbaa, Piritooriyaatti gaddatu jira. Gareen walabaa qophiicha akka qopheessuu dandeessu erga qorate booda gaafa Roobii lammiileen Afrikaa Kibbaa Waancaa Addunyaa Raagbii kan bara 2023 qopheessuu xiqqumaaf Faransaayin jalaa fudhatame.

Tapha kilaboota naannoo Tigraay Maqalee fi Walwaaloo isteediyeemii Tigraay Image copyright Atakilti H/Sillassie

Kilaboonni naannoo Tigraay Maqalee fi Walwaaloo Addigraat yeroo duraaf pirimeelriigii Itoophiyaa irratti yeroo wal argan rakkoon nageenyaa uumama jedhame sodaatame ture. Haa ta'u malee, deeggartoonni kilaboota lamaaniifi jiraattonni magaalaa Maqalee bakka argamanitti bareede raawwateera.

Morokoon Waancaa Addunyaa bara 2018'f Kotidivu'aar yeroo mo'atte dabarte lammiileen biyyattii Maaraakeshitti gammachuun ibsan Sadaasa, 11, 2017 Image copyright AFP

Gara Kaaba Afrikaa yeroo imallu immoo Morookoo, magaalaa Maaraakeeshitti gammachuutu goobane. Kuni egaa Piritooriyaan adda. Morookoon gaafa Sambataa Ayivoorii Koost injifattee Waancaa Addunyaa Ruusiyaan ji'a muraasa booda qopheessituuf waan darbanif gammachuu addaatu ture.

Dubartiin filannoo Ikkuwaatoriyaal Giinii irratti sagalee yeroo kennitu, Sadaasa 12, 2017 Image copyright EPA

Dubartiin kuni filannoo Ikkuwaatoriyaal Giinii torban kana taasifame irratti sagalee ishee kennite.

Poolisoonni Keeniyaa mana murtii olaanaa Keeniyaa fuuldura roobaaf jecha dibaabee qabatani mul'atan, Sadaasa 14, 2017 Image copyright AFP

Loltoonni Keeniyaa mana murtii olaanaa biyyatti turan lama rooba jalaa dheessuuf dibaabee qabatani mul'atu. Abbootiin seeraa keesa jiran immoo filannoo Onkololeessa 26 kan yeroo lammataaf taasifame irratti murtii kennuuf dhimmicha ilaalaa jiru.

Ashaangulliitiiwwan helikooptara fakkeeffamani hojjetaman gidduu magaalaa guddoo Zimbaabwee Haraaree keessatti Sadaasa 16, 2017 Image copyright AFP

Kibbatti gadi-buune immoo daldaltuun wantoota adda addaa daandii magaalaa guddoo Zimbaabwee Haraaree irratti gurguru agartu. Guyyaa tokko booda ture loltuun magaalatti kan to'ate. Hoggantoonni waraanaa miseensota paartii 'Zanu-PF' balleessan akka adda baasan himanis aangoo ummatatti deebisuuf jedhu.

Hojjattoonni magaalaa guddoo Sudaan Kaartumitti maamiltoota isaanii yeroo eegan, Sadaasa 11, 2017 Image copyright Reuters

Guyyoota muraasa dura, gaafa Sambataa Kaartuum Sudaanitti, daldaltoonni maamiltoota hawwachuufi meeshaalee gurguruuf eegaa jiru.

God-hambaa faayaalee Gibxii magaalaa Kaayiroo argamutti daawwataan tokko yeroo keessa deemu Sadaasa 15, 2017 Image copyright Ronald Grant

Ogeessi suuraa god-hambaa meeshaalee faayaa Gibxii magaalaa Kaayirootti gaafa Roobi kaase dha. God-hambaan kuni waggaa baranaa jalqabarra baname.

Namni bishkiliitii oofu suura hogganaa lola fincilaa lammii Arjentiinaa Ernestoo Chee Guveeraa (1928-1967) (bitaa) fi mootummaa abbaa irree duraanii Liibiyaa Mu'aammar Gaadaafii (1942-2011) (mirga) Abijaanitti yeroo bira darbu. Sadaasa 14, 2017 Image copyright AFP

Suura gaafa Kibxataa Abijaan, Ayivoorii Koostitti ka'e seenaa, aartii akkasumas ispoortii walitti fideera. Namni tokko suura Ernestoo Chee Guveeraa fi Mu'aammar Gaadaafii keenyaa daandii qarqara jiruurratti ka'e yeroo bishkilitii oofaa bira darbu mul'ata.

Dubartoonni lama hojii aartii artistii Naayjeeriyaa Taayiyee Idaahor gaafa Roobii seensi tola ta'e dhaqani daawwatan gaafa Roobii Sadaasa 15, 2017 ka'edha. Image copyright EPA

Agarsiisni 'new Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA)' Afrikaa Kibbaa magaalaa Keptaawon bakka Viktooriyaa fi Alfireed Waatarfirontitti qophaa'e marti waa'ee aartiidha. Dubartoonni kunneen hojii artistii Naayjeeriyaa Taayiyee Idaahor gaafa Roobii seensi tola ta'e dhaqani daawwatan ka'edha.

Suurawwan kana AFP, EPA, PA, akkasumas 'Reuters' irraa walitit fidne.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata