Dhaabni siyaasaa isaanii dhiibbaa irratti uumuus Roobart Mugaabeen aangootti cichan

Roobart Mugaabeen yeroo tamsaasa kallattii irratti dubbatan

Pirezidantiin Zimbaabwee Roobart Mugaabee dhiibbaan gama hedduu aangoorraa akka bu'an itti cimuus torban murasaaf aangoorra akka turan dubbatan.

Ibsa kallattii televijinii biyyattii irratti taasisaniin, obbo Mugaabeen yaa'ii waliigalaa dhaaba siyaasaa isaanii baatii Muddee taasifamu akka hogganan himaniiru.

Dhaabni siyaasaa Zanu-PF isaan hogganan bakka isaan hin jirretti isaan buuse pirezidantii itti-aanaa torban lama dura ari'aman bakka buuseera.

Dabalataanis, koreen giddugaleessaa Zanu-PF sa'aatii 24 gidduutti akka aangoo gadi lakkisan yoo kuni hin taane immoo akka himatu kaleessa kan beeksise.

Erga gaafa Roobii darbe waraanni biyyatti to'ate as aangoon isaanii akka durii ta'u hin dandeenye.

Waldhabdeen Zimbaabweetti dhalate kuni kan jalqabe pirezidantiin umurii 93 Mugaabeen itti-aanaa isaanii Emersoon Minaangagwaa torban lama dura aangoo irraa erga buusani booda.

Waraanni immoo haadha warraa isaanii bakka buusuf jedhu jechuun biyyatti to'achuun isaanii ni yaadatama.

Mugaabeen waan eegaman hin goone

Lammiileen Zimbaabwee Haaraareetti wal gahuun aangoo bu'uu pirezidantii isaanii dhaga'uuf eegaa turan.

Faallaatiin garuu, jeneraalonni waraanaa osoo bira bira taa'ani ''yaa'ii walii galaa Zanu-PF torban muraasa booda taasifamu irratti adeemsa wal-gahichaa nan hoggana'' jedhaniiru.

Mugaabeen ceephoo dhaaba siyaasaa isaanirraa dhufe akka fudhatan kan himan yoo ta'u ummannii fi waraanni haala duriitti deebi'uu qaba jedhaniiru.

''Faayidaa fi miidhaan waan waraanni godhe waan fedhees ta'u, ani akka hogganaa olaanaa waraanaa biyyattiitti yaada isaanii nan simadha,'' jedhaniiru isa waraanni miidiyaa mootummaa biyyatti to'achuu isaa irratti yoo dubbatan.

Editarri BBC Afrikaa Fergaal Keen duratti Mugaabeen aangoo irraa bu'uuf akka walii galan kan dhagahe ture yoo ta'u booda yaada isaa jijjiireera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata