Hogganaan ONLF dabarfamee kennamuun 'seeraan ala'

Maqaa masoo Qalbii Dhagaah jedhamuun beekama Image copyright FACEBOOK

Komishiniin paarlaamaa Somaaliyaatiin hundaa'e, kan dhimma hoogganaan ONLF Itiyoophiyaatti dabarfamee kennamuu qoratu, dhimmicha seeraan ala jedheera.

Gabaasni komishinichaa waan jedhu: mootummaan, ONLF'n dhaaba shororkeessaa jedhee moggaasuun sirrii miti, akkasumas waliigalteen dabarsanii kennuu biyyoota lamaan gidduu hin jiru jedhu.

Gocha kanaafis, ejensii nageenyaa Somaaliyaatti quba qabaniiru.

Abdikariim Sheek Museen Hagayya keessa Itiyoophiyaaf dabarfamee kan kenname, gaaffii mootummaa Itiyoophiyaatiin. Kanumaan walqabates magaalaa guddittii Somaaliyaatti hiriirri mormii taasifameera.

Dura taa'aan komishinii kanaa, Alii Yusuuf waan jedhan, 'Biyyi ONLF garee shororkeessaa gootee labsite Itiyoophiyaa qofa. Somaaliyaan faana Itiyoophiyaa hordofuu hin qabdu.''

Miseensonni mana maree Somaaliyaa, sagalee guutuun gabaasa komishinichaa raggaasan.

Mootummaan Somaaliyaa gochi raawwate ammas sirriidha jechaa jira. Sababni isaas, Abdikariim al-Shabaab waliin hidhata waan qabuuf, naannichaaf nama sodaa ta'udha.

Angawoonni Itiyoophiyaa dhimmicharratti akka yaada keennan yaaliin taasifne, hin milkoofne.

ONLF eenyu?

Addi Bilisummaa Biyyaalessaa Ogaadeen (ONLF) ALA bara 1984tti hundaa'e. Itiyoophiyaarraa adda bahuuf barbaada. Sababni isaas, horsiisee bultoonni Afaan Somaalee hasa'an, mootummaa federaalaa irraa hacuccaan waan irra gahaa jiruuf.

Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaatiin, gareen kun naannoo Somaalee fi Finfinneetti, boombii dhukaasuun namoota hedduu galaafataniiru.

Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa Itiyoophiyaa garee kana ALA 2011tti garee kana tarree shororkeessaatti dabaleera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata