Pirezidant Mugaabeen aangoo 'gadi dhiisan'

Roobart Mugaabee
Goodayyaa suuraa Roobart Mugaabeen aangoo gadi dhiisan

Pireezidantiin Zimbaabwee Roobart Mugaabeen aangoo gadi dhiisuu isaanii afa-yaa'iin paarlaamaa Zimbaabwee Jaakoob Mudeendaa himan.

Xalayaan Roobart Mugaabeen barreessan, fedhii isaaniin murtee kanarra gahuu isaanii mul'isa jechuun rooyitars gabaaseera.

Murteen kun kan ifa ta'e seera baastonni biyyattii paarlaamaa keessatti adeemsa aangoo irraa buufamuu isaanii irratti osoo walfalmaa jiraniiti.

Humni waraanaa torbee darbe keessa biyyattii haa to'atuyyuu malee, Mugaabeen aangoo gadi hin dhiisu jechuun rincicaa turan.

Roobart Mugaabeen erga bara 1980 as waggoota 37'f pireezidantii biyyattii ta'uun hogganaa turan.

Lammiileen biyyattii magaalaa Haraaree keessatti gammachuu itti dhagaa'ame ibsataa jiru.

Bara hoggansa isaanii diingadeen biyyattii kufaatii guddaaf saaxilamee jira. Lammiileen biyyattii hedduun jiddigaleessaan bara 1980 kan turan caalaa %15'n hiyyoomaniiru.

Pirezidanticha aangoo irraa buusuun kan eegalame torbe erga isaan itti aanaa isaanii aangoo irraa ari'anii booda.

Kunis namoota hedduu biratti haadha warraa isaanii gara aangootti fiduuf akka karaa ciruutti fudhatame.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata