Hojii pirezidantummaa waggoota dheeraa Roobart Mugaabee suuraan

Roobart Mugaabeen Yuunivarsiitii Haraaree irraa Doktorummaa kabajaa argatan bara 1984 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Roobart Gabri'eel Mugaabeen mana baruumsa miishiniitti erga baratanii booda barsiisummaan Yuunivarsiitii Fort Haar, Neelsan Maadellaan itti baratanirraa eebbifaman. Bara 1958 hojii gara Gaanaa deeman.
Salalii Haafroon 1955 (B), Roobart Mugabe 1976 (M) Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Achittis mara 1961 bultii kan waliin dhaaban Saalii Haafroon waliin wal baran. Osoo inni namoota sabboonummaa gurrachotaa qabaniin hin filamiin dura, isheetu hirmaannaa siyaasaa cimaa qaba ture. Boodarra mootummaa Roodezhiyaan waan hidhameef awwaala ilma isaa irrattillee argamuu hin dandenye.
Roobart Mugaabee (lbitaa) and Joshuwaa Nikomo (mirga) Landan. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Bara 1974 erga mana hidhaatii bahanii, namoota sirna gita bittaa gartuu bicuu irratti waraanaa gaggeessan keessaa beekamtii argatan, Jooshuwaa Nikoomoo waliin.
Loltuu 'patriotic front' filannoo bara 1980 booda gammadee mul'atu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Marii nagaa Biriteeyin qopheessiteen hidhannoo hiikkachuuf waliigalan. Dhaaba 'patriotic front' hundeessuun filannoo Guraandhala bara 1980 gaggeeffame injiftatan, kunis warra lixaa ajaa'ibsiisee ture.
Akka Ministira Muummee haaraatti yoo ibsa kennan, Bitootessa 6 bara 1980 Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Filannicha torban jaha qofa dursanii jiruu baqaa waggoota 10'f irra turan irraa gara biyyatti kan deebi'an Roobart Mugaabeen, Mootummaa waalta'aa uumuun, Ministira Muummee ta'an.
Pireezidantii Kuubaa Fiidal Kaastiro (G) Pireezidantii Zimbaabuwee Kanaan Banaanaa (M) fi Ministira Muummee Zimbaabuwee Roobart Mugaabee (B) Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Waggoota jalqabaa aangootti dhufan, hoggantoota addunyaa gurguddoon beekamtii argatanii turan. Fiidal Kaastiroon bara 1986 isaan daawwatanii turan.
Maargaaret Taachar fi Roobart Mugaabee bara 1980 Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Ministira Muummee UK kan turte Maargaaret Taachar waliinis hariiroo cimaa qabu ture - jalqabarraa diina isaanii kan turan warra adii waliin imaammata araaraa qabeenyi isaanii akka jalaa hin tuqamne taasisu hordofu turan.
Pireezidant Mugaabee fi Haadha warraa isaanii Girees Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Haati warraa isaanii jalqabaa akkuma duuteen, bara 1996 barreessituu isaanii Girees Maruufuu ijoollee lama irraa godhatan fuudhan. Bara 1990'n keessa waraana Riippabliika Diimokiraatawaa Koongoo keessa ture irratti hirmaachuun diinagdee biyyattii daran miidhe.
Ijoollee lafa qonnaa adii irraa fuudhamee 'Black Power Farm' jedhamee moggaafame keessatti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Bara 1997 hidhattoonni Mugaabee deeggaran lafa qonnaa warra adiin dhuunfatamee ture weeraruu eegalan. Kunis erga mootummaan UK Toonii Bileeriin durfamu marii riifoormii lafaa biyyattii keessaa of baaseenbooda ture.
Guraandhala 21 bara 2007 wayita ganna 83 guutan afuuffeewwan 83 qilleensatti gadi dhiisan. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Paartii isaanii Zanu-PF jedhamuun waggaa waggaan guyyaa dhaloota isaanii kabajuuf sirna guddaatu qohaa'a.
Keekii suuraa Mugaabee qabu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Kunis Keekiiwwan gurguddoo maallaqa hedduun hojjachiisuu dabalata
Roobart Mugaabee Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Beekamtiin qaban yeroo gara yerootti gadi bu'aa dhufee bara 2008 filannoo irratti injifataman.
Roobart Mugaabee Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Lammiileen biyyattiis aangoo akka gadi dhiisu gaafachuu eegalan.
Roobart Mugaabee Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Haa ta'u malee hanga haati warraa isaanii gara aangootti dhufuu akka barbaaddu mirkaneeffatanii tirbee darbe keessa biyyattii to'ataniitti humni waraanaa biyyattii Mugaabeef amanamoo turan.
Roobart Mugaabee 2017 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Humni waraanaa biyyattii to'atus, Mugaabeen aangoo gadi dhiisuu didan. Eebba barattootaa yuunivarsiitii haraaree irrattis argamanii haasawa godhanii turan.
Lammiileen biyyattii wayita mormii agarsiisan 2017 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Boodarra garuu, hiriira mormii cimaa fi seera baastonni adeemsa aangorraa isaan buusuu wayita eegalan aangoo gadi dhiisuu isaanii beeksisan. Kunis lammiilee biyyattii hedduu biratti gammachuun simatame.

Suuraaleen hundi mirgi abbeentaa eerameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan