Minaangagwaan dimookiraasii haaraa keessatti' carraa hojii fiduuf waadaa seenan

Emersoon Minaangagwaa deeggartoota isaaniif waajjira muummee dhaaba siyaasaa Zanu-PF Haraareetti Sadaasa 22, 2017 haasaa yeroo taasisan
Goodayyaa suuraa Emersoon Minaangagwaan lammiileen waan hojjetan akka argatanif nan hojjedha jedhan

Hogganaan Zimbaabwee teessuma pirezidantii koruuf jedhan Emersoon Minaangagwaa baqarraa erga deebi'ani booda biyya isaaniitti 'dimookiraasiin haaraa' mul'ate jedhan.

Biyya tilmaamaan harki 90 waan hojjete buluu dhabe keessatti carraa hojii fiduuf waadaa seenaniiru.

''Diinagdee keenya guddisuu barbaanna, nageenya, hojii fi hojii barbaanna,'' deeggartoota isaanii Haraareetti simatanif dubbataniiru.

Obbo minaangagwaan torban lama dura gara Afrikaa Kibbaatti imalani kan ture yoo ta'u gaafa Jimaataa pirezidantii Zimbaabwee ta'uun muudamu jedheera televijiniin biyyatti.

Aangoo irraa buufamuun isaanii dhaabni siyaasaa Zanu-PF fi waraanni gidduu akk seeenu gochuun bulchiinsa Mugaabee waggaa 37 akka goolabamu taasiseera.

Deeggartoota isaanii waajjira muummee dhaaba siyaasaa Zanu-PF keessatti taasisanin yeroo hedduu isaan ajjeesuuf yaaliin akka taasifame dubbatani waraanni 'adeemsa' Mugaabee aangoo irraa buusuu nageenyaan waan keessa baheef galateeffatan.

Roobart Mugaabeen waggaa 37 booda gaafa Kibxataa aangoo waan gad-lakkisanif biyyatti keessa dhichisatu ture.

Xalayaan isaan af-yaa'ii paarlaamaa biyyattiif ergan himanni isaanirratti baname akka citu taasiseera.

Aangoon karaa nagaan akka darbuuf aangoo gadi-lakkisuu isanii fi murtee dhuunfaa isaanii ta'u Mugaabee ibsaniiru.

Dubbii himaan Zanu-PF akka jedhanitti abbaan umurii 71 Minaangagwaan yeroo bulchiinsaa Mugaabee hanga Fulbaana 2018'tti aangoo irra turu.

Maqaa masoo ''naacha'' jedhamu kana qaban Minaangagwaan pirezidantii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa waliin wal arganiiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata