Murtessituu kubbaa miilaa dubartii jalqabaa Eertiraa
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Murtessituu kubbaa miilaa jalqabaa Eertiraa

Eedan Habtamikaa'eel murtessituu dubartii lammii Eertiraa ishe jalqabaati. Baqattummaan biyya itti jiraattu Iingilaand keessatti garee kubbaa milaa fi aartii baqattoota hammatu hundeessitee jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan