Godaantota Liibiyaatti baqatani garboomfamanif Ruwaandaan natti baqadhaa jette

Godaantonni Afrikaa abbaa-tayitaa farra godaantota seeraan alaa damee Tiripoliitti walitt qabaman, Bitootessa 23, 2017 Liibiyaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Dhaabbanni godaantota idil-addunyaa garbummaan Liibiya akeesa akka jiru ragaa walitti qabu beeksise

Ruwaandaan lammiilee Afrikaa Liibiyaa keessatti gabaa daldala garbaaf saaxilamani jiran 30,000 ta'anif natti baqadhaa jette.

Dhaabbanni televijinii CNN dargaggoota dhiiraa hojii qonnaaf yeroo gurguraman erga agarsiise booda yaadni kuni kan dhufe.

''Seenaa keenya keessatti dhalli namaa yeroo miidhamu fi akka horii gurguramu callisuu hin dandeenyu,'' jedhaniiru ministirri dhimma alaa biyyatti.

Lammiileen Afrikaa kuma dhibba hedduu ta'an Awurooppaa seenuuf waggaa waggaan Liibiyaa keessa qaxxaamuru.

Haa ta'u malee, namootaan qabamani qarshii xiqqaan yookiin tolaan akka hojjetan dirqamu.

Bara 1994 namoonni sanyii Tutsii ta'an 800,000 ta'aniifi Hutuun hammi tokko guyyoota 100 keessatti dhabamsifamaniiru. Yeroos biyyooni hedduu callisani ture.

Ministirri dhimma alaa Ruwaandaa Lowuzi Mushikiwabo akka jedhanitti Ruwaandaan biyya xiqqoo dha garuu lammiilee biyya yeroo baqatan qabamani garba ta'anif bakka hin dhabdu jedhaniiru.

Gaazexaa mootummaa 'New Times' jedhamutti akka dubbatanitti dhimma kana gidduu seenuufi baqattotaaf dahoo kennuuf biyyi isaanii komishinii Gamtaa Afrikaa waliin dubbachaa jirti.

''Lammiileen Ruwaandaa ummata kana ni simatu. Nuti yeroo dhalli namaa gargaarsa dhabe, hin gaddina. Kuni nu keessa jira, aadaa keenya,'' jechuun isaanii gabaafameera.

Image copyright Unicef / Romenzi
Goodayyaa suuraa Godaantota Liibiyaa mana keessatti ugguramani jiran

Lammiilee Afrikaa Israa'el keessaa jiraniifi kooluu galuu gaafatan simachuufillee mootummaa Israa'el waliin mariirra jiraachuu isaani himaniiru.

Gamtaan Afrikaa torban darbe viidiyoon daldala garbaa erga bahe as guddaa gaddu isaa ibsee ture.

Dargaggoonni Nijeeriifi biyyoota Sahaaraa gadii biraarraa dhufan dolaara 400'n Liibiyaa bakki isaa hin beekamnetti gurguramaa turan.

Dhaabbanni godaantota idila-addunyaa daldalli garbaa Liibiyaa keessa akka jiru baatii Eebilaa keessa ragaa walitti qabu isaa beeksiseera.

Namoonni godaantota qaban qarshii kan gaafatan yoo ta'u yoo warri isaanii kaffaluu dhaban ga'umsa isaanii irratti hundaa'uun gatii adda addaan akka gurguraman qondaalli dhaabbata kanaa Liibiyaa argaman himaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata