Liibiyaa keessatti "yeroo sadi na gurguratan"
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

"Yeroo sadi na gurguratan"

Haaruun Ahimad dargaggoota kumaatama biyya itti dhalatan Itoophiyaa irraa Sahaaraa qaxxaamuruun gara Liibiyaatti - achii gara Awurooppaatti baqatan keessaa isa tokko.

Dargaggeessi ganna 27 fi wayita ammaa biyya Jarmanii jiraatu Haaruun, osoo achi hin gahiin akkamiin yeroo sadi akka gurgurame, reebichaa fi dararaa irra gahe BBC'tti himee jira.

Seenaan isaa kunooti.