Haleellaa masijiidaa Masirii: Sinaa'itti yoo xinnaate namoonni 300 ajjeefaman

Milishoonnis masijiidadhiheenya al-Arish irratti xiyyeefatan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Milishoonnis masijiidadhiheenya al-Arish irratti xiyyeefatan

Milishoonni shakamtoonn dhukaasa qawwee fi boombii masijiida Masirii mandara kaaba Sinaa'aatti bananiin namoonni 300 ol ajjeefamu, midiyaan motummaa gabaase.

Ragaalee akka himanittis masijiidi al-Raawdaa kan magaalaa Bir al- Abed keessatti ture wayita kadhannaa Jimaataatiif irratti xiyyeefatame kan ture.

Poolisiin naannichaa, namoota konkolaataa dhaan turanituu warreen kadhannaa irra turanitti dhukaasa banee jedhuu , Ap n gabaaseera.

Masiriinisloltoota Isilaamaa kan bara 2013tti naannichatti babalatee ture waraanaa jirti.

Naannoo Siini'aatti haleelaawwan yeroo hedduu milishootaan balaalefamu raawwatamaa kan ture yoo ta'u, kunis gocha sukkaneesaadha.

Suraaleen bakkichaa argamanis namoonni dhiigaan makamanituu masijidiicha keessatti mulata. Manoonni 100 ol ta'anis miidhaan irra gaheera.

Gaabaasni tokko akka jedhetti, namoonni masijiidichatti kadhannaarra turan waan deegartoota humnoota nageenyaa ta'aniif akka irratti xiyyeefatame ibseera.

Jiraattoonni naannichaa akka jedhanittis yeroo baayyee hordoftoota Isilaama Suufiituu kadhannaaf masijidichatti walgaha.

IS dabalatee loltoonni gareewwan isilaamaas warra Suufii akka waara gaarii hintaane ykn kaadaniitti fudhatuun.

Pirezidaantiin Masirii Abduul Fattaah al Siisii qondaltoota nageenyaa waliin waa'ee dhimmichaa irratti marii'achuuf akka jiran 'TV Extra News' jedhamu gabaase.

Halleellaa Jimaata har'aa kana duuba akka jiru hanga ammaatti waan barme hin jiru.

Loltoonni Masirii Pirezidaantii Isilaamummaa Mohaammad Morii Adoleessa bara 2013 taayitaa irra busuun isaa ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan