Filannoo Keeniyaa: Sirni waadaa galuu Keeniyaattaa haala nageenyaa cimaan

Uhuru Kenyatta in the Nairobi stadium, 28 November Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mr Kenyatta will be serving his second term as president

Sirna waadaa galuu Pirezidaanti Keeniyaataa kan bara taayitaa saa yerooo lammaffaatiin dura haalli nageenyaa magaalaa gudditti, Naayiroobii baayyee cimee ture.

Ogganooti biyyootaa 20 fi ministiroonni angafooti sirnacha irratti ni argamu jedhamee eegama.

Ogganaa paartii mormituu, poolisiin dhorkuulleen Raayilaa Odiingaa kan filannoo pirezidaantummaa keessatti qooda fudhachuuf didee hiriira mormiitiif waameera.

Filannoon Pirezidaantummaa baatii Hagayyaa mana murtii Olaanaaatiin rakkinna qaba jechuun haqamuunsaa ni yaadatama.

Filannoon irra deebiin Onkoolooleessa 26 gaggeefameen Mr Keeniyaataan persantaa 98 mo'achusaanii barameera.

Sirna garaagarummaa guddaa irratti xiyyeefate

Sirni Kibxataa kunis istaadiyeemii Naayiroobiitti sa'aatii 4 (10:00 am) irratti eegale.

Qophisitoonnis keessummoonni gara kuma 60 ta'anii bakkichatti ni argamu jechuu kan eegan yoo ta'u, warra hindandeenyeef alatti haalli sirnicha itti argu danda'an iskiriinii guuddaan qophaa'eera.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Mr Keeniyaataan biyyattii tokko gochuuf qabsoo guddaatu isaan eega
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Sirni kakuu kan irratti agarsiiftoonni gosa Maasaayi irraa dhufan irratti qooda fudhatu

Itti aanaan Pirezidaantii Keeniyaataa, Wiiliyaam Rutoos kakuu raawwataniiru.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Garee loltootaa sirni waadaa galuutiif wayita qophii taasisan jiddu gala ispoortiiwwan Biyyoolessaa Mo'iitti

Oggantoota biyyoota sirnicha irratti ni argamu jedhamanii eegaman keessaa, Minisitirri mumichaa Issiraa'eel Benjaameen Netaanyaahu, Pirezidaantii Yugaandaa Yooweerii Museveni, Ministra mummicha Itoopiyaa obbo Haayila maariam Dasaalanyi fi prezidaaantii Ruwaandaa Pool Kaagaame ni argamu.

Gamtaan paartii mormiituu Keeniyaa akka sirna waadaa galiinsaa irratti hinargamneef waamicha taasisuun, bakka isaa hiriira mormii akka gaggeesaniif gaafateera.

Poolisiin ammoo gamtichi hiriisa akka hingaggeesineef akeekachiseera.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Deegartoota paartii mormituu erga Mr Keeniyaataan filannoo irra deebiin mo'atanii boodas pooliisiin walitti bu'aa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata