Kooriyaan Kaabaa misaa'ela 'seenaa keessatti guddicha ta'e' dhukaaste

Shaakallii misaa'elaa Koriyaa Kaabaa, Waxabajjii 2017 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kooriyaan Kaabaa misaa'ela idiladdunyaa tahe kan yeroo jalqabaaf dhukaaste Waxabajjiira ture

Piyoongiyaang shaakallii misaayela idil-addunyaa seenaa keessatti guddaa ta'e dhukaasuun, addunyaa kanaaf yaaddoo guddaa taateetti jechuun, Ministirri Ittisaa Ameerikaa, Jeems Maatis himan.

Misaa'elli kun Roobii barii barraaqa kan dhukaafame wayita ta'u, galaana dhiheenya Jaappaanitti qubate.

Olka'insa km4,500 kan qaqqabe wayita ta'u, km960 kan imale ta'us, raayyaan waraanaa Kooriyaa Kaabaa himeeara.

Ta'iiwwan shaakallii meeshaalee waraanaa dhiheenyatti yaaddoo uuman keessaa kun isa xumuraati. Kooriyaan Kaabaa ammaan dura misaa'ela kan dhukaaste Fulbaana keessa ture.

Ji'uma kana keessa yaalii niwukileeraa jahaffaa taasiste. Kooriyaan Kaabaa balaaleeffannaa fi qoqqobbii idiladdunyaa diduun, sagantaashee niwukileeraa fi misaa'elaa ittuma fuftee jirti.

Manni Maree Nageenyaa UN dhimma yaalii kanaa ilaalchisuun walgahii atattamaa taasisuufi.

Obbo Maatis waan jedhan, dhukaasni misaa'elaa kun, ''dhuguma dubbachuuf, dhukaasa isaanii kanaan duraarraa, hedduu guddate''.

Pireezidaantii Ameerikaa Donaald Traampis wayita misaa'elichi qilleensarra jiru itti himameera. Waayit Haawusis waan jedhe: ''To'annoo keenya jala jira kun.''

Image copyright Reuters

Kooriyaan Kaabaa Misaa'elota akkamii qabdi?