Manni hundeessaa Bokoo Haraam 'godambaa ta'uufi'

Mohaammad Yuusuf laphee isaa qullaa ta'e hidhaan harkatti marame loltuudhaan maramee mul'ata
Goodayyaa suuraa Mohaammad Yuusuf Bokoo Haraam bara 2002 hundeesse

Manni hundeessaa garee Bokoo Haraam daawwattoota hawwata abdii jedhuun godambaatti geeddaramuufi.

Kutaan bulchiinsa Bornoos buufata garee Bokoo Haraam kan ta'e bosona Saambisaa gara hawwata tuuristiitti jijjiiruuf yaada qaba.

Karoorri akkanaa garuu qeeqxoonni akka jedhanitti inumaa maqaa hundeessaa garichaa Mohaammad Yuusuf daran beeksisa.

Waggoota saddeettan darban keessatti lammiileen Naayijeeriyaa kuma 20 ta'an garee Bokoo Haraamiin ajjeefamaniiru. Hedduunis balaa yeroo yerootti dhaqqabsiisuun lubbuu dhabaa jiru.

''Mana nama ajjeeserraa kolleejjii poolisii gareen kuni jijjigse godambaa gochuu qabu'' jechuun ogeessi seeraa mirga namoomaa Anooni Agolaahon BBC Pijiniif dubbataniiru.

Bara 2002 Muhaammad Yuusuf yaada barnoota warra Lixaa mormuuf ture garicha kan hundeesse.

Booda garuu hanga bara 2009'tti garee bulchiinsa Islaamaa ijaaruuf waraana taasisaa ture. Mohaammada baruma kana ture mana hidhaa poolisii keessatti kan ajjeefame.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Gareen kuni bosona Sambisaa(kan suurarra mul'atu) dahoo godhate ture

Gareen kun waan Naayijeeriyaa fi biyyoota ollaa keessatti hundee jabeeffate fakkaatus mootummaan Naayijeeriyaa garuu irra aanaan jira jedha.

Komishiinarri dhimma manneenii, odeeffannoo fi aadaa kutaa bulchiinsa Bornoo Mohammed Bulaamaa manneen mayidugurii keessatti argamaniifi balaa Bokoo Haraamiin miidhaman akkuma jiranitti godambaa ta'u jedhan.

"Ragaaleen akka jiranittii godambaa ta'anii dhaloonni dhufu ijumaan argee akka ragaa bahu barbaanna" jechuun Eejansii Oduu Naayijeeriyaatti himaniiru.

Bosona Saambisaa kan shamarran Naayijeeriyaa bara 2014 keessa garee kanaan ukkaamfanii fudhataman keessa turanis iddoo bineensonni itti kununfaman akka ta'u ni goona jedhan.

''Gaafa tasgabbiin guutummaan guututti bu'e Waan ta'e hunda addunyaan akka ilaaluuf bosonicha iddoo hawwata tuuristii ni taasisna,'' jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata