To'annaa Saa'udi Arabiyaa: Mootii Miteeb biin Abdullaah gadhiifaman

Mootii Miteeb biin Abdul Aziiz, ilma Mootii Saa'udii Abdullaah biin Abdul Aziiz, 1 Caamsaa 2007 Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mootii Miteeb nama olaantummaa siyaasaa qabaniif sababii duula malaamaltummaatiin to'annaa jala oolaniidha.

Mootii Miteeb biin Abdullaah malaamaltummaan shakkamanuun erga torban sadiif to'annaa jala turaniin booda gadii dhiifaman, jedhu qondaaltoonni.

Mootii Miteeb kan teessoo ulfinaatiif akka kaadhimamanitti ilaalamanis, erga doolaara biiliyoona tokko ol 'hanga fudhatama qabu' deebiisanii kanfaluuf abbootii taayitaa waliin waliigalaniin booda gadi dhiifaman.

Innis abbootii siyaasaa fi daladalaa gurguddoo 200 olii sababii sochii farra malaamaltummaa Sadaasa 4 tiin to'annaa jala olan keessaa tokko.

Namoonni sadi kan biraas deebiisanii kanfaluuf motummaa Saa'udi waliigalaniiru.

"Eeyyeen, Mootii Miteeb har'a [guyyaa Kibxataa] ganama gadiifamaniiru,'' maddeen motummaatti dhiheenya ta'an oduu AFP tti himan.

Mootii Miteeb, eessuumni Mootiicha Mohaammad biin Saalmaan fi kan Eegdoota Beektoota Saa'udii Arabiyaa Biyyaalessaa oggananis nama siyaasaa beekamoofi maatii motootaa sababii malaamaltummaatiin to'annaa jala olfamaniidha.

Ilmi Mootii Abdullaah namni umuriin waggaa 64 osoo hinqabamiin dura taa'iitaaraa kaafaman.

Motootii, Ministiroonni fi daldaltoonnis jalaqa baatii irraatti to'annaa jala kan olfaman yoo ta'u, hoteela malaamatummaan himatamee baayyee mijataa keessa tursiifaman.

Qondaaltoonnis xiyyaarootaa dhuunfaa fi qabeenyaa isaanii qabatan.

Saa'udii Araabiyaatti akkuma biyyoota addunyaa boba'aan badhaadhaniitti, malaamaltummaan karaa kennaa, mii'eessituuwwan fi kan kana fakkaataniitii babalachuun qaama hojii daldalaa ta'aa jira.

Mootiin taayitaarra jiranis, deegarsa abbaa isaanii nama 81 Mootii Saalmaantiin, biyyattiin haaromsa akka barbaadduu hicitiin ala taasisaniiru. Kanaafis xiyyeefannaa isaanii abbootii qabeenyaa biyyaatii irra taasasan.

Jiraattoon Saa'udiis tarkaanfichi malaamaltummaa ittisuu abbootii qabeenyaa biyyattiis qabeenyaa isaanii uummta waligalaatiin ni hiru abdii jedhuun gammachuun fudhataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata