Baqattoota Liibiyaa: Sagantaa hatattamaan baasuu irratti walii galame

Godaantota Liibiyaatti qabamanii deebi'an Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Godaantonni Awurooppaa gahuuf yaadanii bahanii, Liibiyaatti dararamni hedduu irra gaha

Karoorri hatattamaan baqattoota kaampiiwwan hidhaa keessaa baasuu irratti waliigalame.

Kunis kan ta'e yaa'ii Gamtaawwan Afriikaa fi Awurooppaa Ayivoorii Koostiitti taa'an irratti.

Bulchiinsi Liibiyaa UN'n deeggaramu karoora kanaan waliigalus, naannicharra to'annoon qabu murtaa'aadha. Kanumaanis karoora kan hojiirra oolchuurratti gaaffileen ka'aa jiru.

Godaantota kanas irra caalmaan gara biyya dhufanitti deebisuuf karoorfame.

Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'el Maakroon, caalbaasii garbaa kanneeniin ''yakka dhala namaarratti dalagame,'' jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata