Dubartii uffata halluu diimadii kana beektuu?

Dubartii uffata halluu diimadii kana beektuu?

Dubartii waa'ee dhukaasaa fi yaalii misaa'elaa Kooriyaa Kaabaa TV irratti dhiyeessitudha. Rii Chuun-hee TV Kooriyaa irratti waggoota 40 oliif iyyiteetti, kofalteetti akkasumas boosseetti.