Dubartii uffata halluu diimadii kana beektuu?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Dubartii uffata halluu diimadii kana beektuu?

Dubartii waa'ee dhukaasaa fi yaalii misaa'elaa Kooriyaa Kaabaa TV irratti dhiyeessitudha. Rii Chuun-hee TV Kooriyaa irratti waggoota 40 oliif iyyiteetti, kofalteetti akkasumas boosseetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan