Saroonni kunniin haxxiffachuu qofa miti, haasa'aa jiru malee.
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Saroonni kunniin haxxiffachuu qofa miti, haasa'aa jiru malee

Demookraasiin namoota qofaaf miti - saroonni daggalaa Afriikaas waan qaban fakkaata. Qorattoonni akka jedhanitti, bineeyyiin baduuf dhihaatan kunniin, haxxiffannaa fayyadamuun waliigalteerra gahu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan