Ramaddii garee Waancaa Addunyaa 2018

Waancaa Addunyaa 2018 Image copyright Getty Images

Ramaddiin Waancaa Addunyaa 2018 beekamee jira.

Yeroo shan kan injifatte Biraaziil, injifattuu yeroo darbee Jarmanii, Arjantiinaa, Awustraaliyaa, Beeljiyem, Kolombiyaa, Koostaa Riikaa, Kirooshiyaa, Deenmaark, Masirii, Ingilaand, Firaans, Ayislaand, Iraan, Jappaan, Meeksiikoo, Morokoo, Nayjeeriyaa, Paanaamaa, Peeruu, Poolaand, Poorchugaal, Sa'udii Arabiyaa, Senegaal, Sarbiyaa, Kooriyaa Kibbaa, Ispeen, Siwiidin, Siwiizarlaand, Tuniziyaa fi Uraaguwaay biyyoota 31 gara Raashiyaatti imalanidha.

Ofii, biyyoonni kunneen garee kam keessatti ramadamani? Seenaan isaanii hoo maal fakkaata? Taphattoonni ciccimoo gareelee kanneenii eenyu, leenjistoonni isaanii hoo eenyu? Hidhaawwan kunneen yoo cuqaastan, odeessa guutuu argattu.

Biyyoota Garee A

Biyyoota Garee B

Biyyoota Garee C

Biyyoota Garee D

Biyyoota Garee E

Biyyoota Garee F

Biyyoota Garee G

Biyyoota Garee H