Suuraalee gurguddoo Afrikaa: Sadaasa 24-30, 2017

Filannoo suuraalee babbareedoo Afriikaa fi lammiilee Afriikaa ardiiwwan biroo keessaa dabalatee, kan torban kanaa

People take part in a parade during the 5th African Union - European Union (AU-EU) summit will take place is pictured in Abidjan, Ivory Coast November 30, 2017. Image copyright Reuters

Yeroo yaa'iin Awurooppaafi Afirikaa Kamisa banametti magaalaa daldalaa guddittii Ayivorii Kosti kan taate Abijaanitti sirbitoonni yeroo shubbisan. ''Dargaggoota misoomsuu" kan jedhu xiyyeeffannaa yaa'ichaa ta'us garuu dubbiin waa'ee rakkoo baqattootaa marii ijoo ta'ee ture.

Habiba, 6, hugs Aroset El Moulid or (Bride of Moulid) traditional sugar candy in the shape of dolls, in preparation for the celebration Prophet Muhammad"s birthday, in Tanta, north of Cairo, Egypt November 24, 2017. Picture taken November 24, 2017. Image copyright Reuters

Habiibaa mucaan waggaa ja'aa Jimaatarra Tantaa magaalaa guddittii Masirii Kaayiroo Kaabaatti kurkuree (toy) ishee shukkaararraa hojjetame Aroseet Eel Mooliid (Bride of Mawlid) jedhamu kaasuutti hammattee. Waanti akkasii kun waggaa waggaadhaan yeroo kabaja dhaloota Nabiyyuu Mohaammad Moolidaaf hojjetamu.

Miss South Africa 2017 Demi-Leigh Nel-Peters (L) reacts as she is crowned new Miss Universe 2017 by Miss Universe 2016 Iris Mittenaere November 26, 2017 in Las Vegas, Nevada Beauties from across the globe converged in Las Vegas Sunday, where Miss South Africa was crowned Miss Universe. Demi-Leigh Nel-Peters, 22, edged out her rivals from Colombia and Jamaica to take the crown. Nel-Peters, a graduate in business management, said her disabled half-sister has been among her great inspirations. Image copyright AFP

Dilbatarra ture, Bareedduun Afirikaa Kibbaa, Demii-Liihii Nel-Ppeexiroos, yeroo sagantaan Laas Veegaas Ameerikaatti qophaa'erratti miidhagina Addunyaa gonfatte. Garuu Bareedduun Jamaayikaa kan dorgommii miidhaginaarratti dabbasaa uumamaasheetiin dorgomuusheetiin sagalaa miidiyaa hawwaasaatiin keessumaa fayyadamaan Twiiter tokko akka jedhetti: "Jamaayikaa qofa bakka buute osoo hin taane, gurraachota Addunyaa hunda bakka buutee qaanii tokko malee miidhagina afrioo agarsiiftee" mo'atteetti.

Stormzy performs on stage at the MOBO Awards at First Direct Arena Leeds on November 29, 2017 in Leeds, England. Image copyright Getty Images

Lammiin Biriitish-Gaanaa artistiin qullinaa Istoormziin badhaasa Moboo baranaa mo'ataa cimaadha. hanaian grime artist Stormzy was the big winner at this year's Mobo awards. Gaafa Roobii badhaasa sadani - taatuu dhiiraan cimaa, taatuu qulqulleessa cimaafi albeemii filatamaaf osoo hin filatamiin sirbe.

Members of the South Sudanese refugee dance group "The White Family" perform during Bidibidis Got Talent auditions at Bidibidi refugee settlement in the Northern District of Yumbe, Uganda, on November 25, 2017. The Bidibidis Got Talent project has been holding auditions across the five zones of the worlds largest refugee settlement for both refugees and members of the local community to empower youth and enhance social cohesion between different ethnic groups and with Ugandan host community. The winning groups will be mentored by established Ugandan artists after the final audition on December 9. Image copyright AFP

Kaaba Yugaandaa buufata baqattootaa Bidiibidiitti guyyaa Sanbataa yeroo daawwi agarsiisan. Shubbistoonni - Maatii Adii - baqattoota Sudaan Kibbaa hedduu Biidiibiidii mo'achuun Pirojektii Taalenti jedhamu argachuun carraa artistoota beekamoo Yugaandaatiin leenji'uuf hawwan keessaati.

A man takes a picture during the inauguration ceremony of the solar energy power plant in Zaktubi, near Ouagadougou, on november 29, 2017, on the second day of France's President Emmanuel Macron first African tour since taking office. Image copyright AFP

Gaafa Roobii, daawwataan yeroo ayyaana baniinsaa soolaarii guddichaa afirikaa Lixaa yeroo kaafatutti. Kampaaniin Biyaalessaa Annisaa Burkinaa faasoo bakki hektaara 55 maagaalaa guddittii Ogaaduuguu namoota kumaatamaan lakkaa'amaniif elektiriikii dhiyeessa.

A member of the Christian Church Jowani Masowe Vadzidzi Vajesu awaits the beginning of the newly sworn-in President Inauguration ceremony at the National Sport Stadium in Harare, on November 24, 2017. Zimbabwe's newly sworn-in President Emmerson Mnangagwa vowed during his inauguration speech on November 24 to protect foreign investments in the country as he sought to lay out his economic credentials. 'In this global world no nation is, can, or need be an island. All foreign investments will be safe in Zimbabwe,' he told a crowd of tens of thousands at his inauguration ceremony. Image copyright AFP

Miseensi Johaanee Masoweee Vadzidzii VaJeesuu tokko, garee Kiristaanaa Zimbaabuwee, gaafa Jimaataa Istaadiyeemii Ispoortii Biyyaalessaatti yeroo eebbi Pirezidaanti Eemmerson Minaangaaguwaa jalqabuuf jedhu eegaa turan. '

A soldier of the Zimbabwe Defence Force pulls a funny face as she marches in formation during drills to prepare for the inauguration of incoming president Emerson Mnangagwa at the capital Harare's national stadium Zimbabwe's former vice president Emmerson Mnangagwa flew home on November 22 to take power after the resignation of Robert Mugabe put an end to 37 years of authoritarian rule. Mnangagwa will be sworn in as president at an inauguration ceremony on November 24. Image copyright AFP

Loltoonni yeroo muudama Pirezidaantii Emersan Minaangaagwaa itti kakatuuf yeroo qophaa'aa turanitti fuula gammachuu agarsiisan. Yeroo tokko itti aanaa Pirezedaanti Rooberti Mugaabee kan turan torbeewwan dura hojiirraa ariyamanii turan. Obbo Minaangaaguwaan erga loltuun biyyattii haangaa biyyattii to'atanii jennaan Pirezidaanti Mugaabeen hojii gadi lakkisanii booda gaggeessaa paartii Zanu-PF fi Pirezidaantii Zimbaabwee ta'an.

Moroccan children head to the Great Mosque of Sale to pray for rain on November 24, 2017 near the capital of Rabat. Parched Morocco which is heavily dependent on its agricultural sector is holding prayers for rain in mosques across the country under a royal decree. Like its Iberian neighbours to the north, Portugal and Spain, Morocco has suffered a severe shortage of rainfall since the end of the summer. Moroccan university studies show that temperatures have risen by up to 4 degrees Celsius since the 1960s and annual rainfall been on the decline. Image copyright AFP

Gaafa Jimaataa, Morookootti ijoolleen akka bokkaan roobuuf sagaduuf yeroo gara Masgiida Guddicha Seel magaalaa Guddittii Raabaat cinaatti argamutti yeroo deeman. Mootichi lammiileen akka roobaaf kadhatanii rakkoon gogiinsaa sektera qonnaa Morookoo rakkisaa jiru akka dhaabatu labsii dabarse.

A migrant tries to board a boat of the German NGO Sea-Watch in the Mediterranean Sea on November 29, 2017. During a shipwreck, five people died, including a newborn child. According to the German NGO Sea-Watch, which has saved 58 migrants, the violent behavior of the Libyan coast guard caused the death of five persons. Image copyright AFP

Galaana Mediteraaniyaan keessattti yeroo baqattoonni gaafa Roobii bidiruun isaanii yeroo jalaa cabetti gara bidiruu NGO warra badan barbaadee baraaruutti darbuuf wallaansoo qaban.

A picture taken on November 27, 2017 shows African migrants waiting outside in a courtyard at the Tariq Al-Matar detention centre on the outskirts of the Libyan capital Tripoli. Image copyright AFP

Guyyoota muraasa dura, magaalaa guddittii Liibiyaa, Tiriippooliitti giddu-gala keessatti hidhaman keessatti suurrii fudhatameera. waraabbii dhiyeenya kanaa gabaa garbootaa.

A man views the golden sarcophagus of the Pharaoh Tutankhamun, on display at the Egyptian Museum in the capital Cairo on November 28, 2017. The Egyptian museum celebrated on November 28, 2017 the 115th anniversary of its establishment, displaying for the first time some 60 golden pieces of the chariot of King Tutankhamun among its other 120 thousand artefacts. Image copyright AFP

Namni Gola-Ambaa Kaayiroo Masirii daawwatu tokko gaafa Kibxataa awwaala Fariyoon Tutaankahmuun ilaalutti.

An Algerian farmer picks mandarins in Boufarik, south of Algiers, Algeria on 25 November 2017. The city of Boufarik, also called "The City of Oranges", and its surrounding plantations are well known for the growing of orange and tangarines. Image copyright EPA

Magaalaa Bufaariq, Aljeeriyaa kan magaalaa Burtukaanaa jedhamuun beekamtu yeroo mandariinii ciratutti akka hin kufnetti of eeggatu.

Children play at Jazera beach where now becomes a popular spot on the outskirts of Mogadishu, Somalia, on November, 24, 2017. Image copyright AFP

Gaafa Jimaataa, ijoolleen Sumaalee qarqara galaana Jaazeeraa, kan bakka beekamaa qarqara magaalaa guddittii Moqaadishootti yeroo bololi'aa taphatan.

Fakiiwwan kanaaf kan galateeffataman AFP, EPA, Getty Images fi Reauters.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan