Goolama Kooriya Kaabaa: Daawwannaa qondaala Mootummoota Gamtoomanii

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti hoogganaan Dhimma Siyaasaa Jeferii Feltimaan Sadaa 15, 2017 Bogataa keesatti wayita gaazexeessitootaaf ibsa kennan. Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Feltimaan hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin wal argu jedhamee hin eegamu

Qondaalli damee siyaasaa Mootummoota Gamtoomanii seenaa dhaabbatichaa keessatti yeroo dheeraa booda Kibxatarraa eegalee guyyoota afuriif Piyoongiyaangi daawwachuu eegalaniiru.

Daawwannaan Jeferii Feltimaan kun waggoota ja'a darban keessatti yeroo qondaalli dhaabbatichaa Kooriyaa Kaabaa daawwatu isa jalqabaati.

Kooriyaan Dhaabbati Mootummoota Gamtoomanii marii siyaasaa biyyasheerratti akka hirmaatuuf Fulbaana darbe affeertee turte.

Kana kan gootes erga torbee darbe misaa'ela ardii tokkorraa gara ardii biraatti furguggifamuu danda'u, kan Ameerikaa haleeluu danda'a jettee yaaddu yaalteen boodadha.

Dippilomaatiin Ameerikaa duraanii fi ammammoo Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii keessatti nama Ameerikaa aangoo olaanaa qabu kan ta'an Mr Feltimaan, hanga Jimaata dhufuutti Piyoongiyaangi keessa turu.

Dubbi himaan Mootummoota Gamtoomanii gaazexeessitootaaf wayita ibsa kennan, Mr Feltimaan Ministira Dhimma Alaa Ri Yong-ho dabalatee qondaaltota Kooriyaa Kaabaa waliin dhimmoota siyaaasaa kan walitti isaan fidan irratti akka mariyatan ibsan.

Hoogaanaa biyyattii waliin wal arguuf garuu sagantaan hin jiru.

Gabaasaan BBC Se'ul jiru Pool Addaamsi biyyattii waliin hariiroon dippiloomaasii haa dhibuyyuu malee, Dhaabbati Mootummoota Gamtoomanii carraa marii jiru hundatti fayyadamuu akka barbaadu ibseera.

Akka ibsa dhaabbatichaatti, goolama Kooriyaa Kaabaa keessatti hojiin araara buusuu kan kennameef, qondalli Olaanaan Antooniyoo Guteeres, Piyoongiyaangi daawwachuuf karoorri hin jiru.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Ameerkaan shaakallii waraanaa Kooriyaa Kibbaa wajjiniif jecha jeettii F-22 garas ergiteetti

Daawwannaan Feltimaan kun erga misaa'elli Kooriyaan Kaabaa yeroo darbe furgiggifatte diddaa kan biraa addunyaarraa isheetti horatee kan ta'eedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan