Oromoo Naannoo Somaaleerraa buqqa'anii Mooyyalee qubatanii jiran
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Qe'eefi qabeenyi keenya gubatee, rakkoof saaxilamne - buqqaafamtoota

Walitti bu'iinsa daangaa naannolee Oromiyaafi Somaalee gidduutti mudateen Oromoon hedduun gara Mooyaaleetti baqachuun ji'oota sadii guutaniiru. Haala akkamii keessatti akka argamanis BBC'tti himaniiru.