Ummati Koongoo warra Baha G/galeessaa caalaa gidirfama

Baqattoota Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Namoonni miiliyoona torba caalan nyaata dhabanii dhiphachaa jiru ,jedhu qaamoleen gargaarsaa

Waraanni Riippabliika Diimokiraatawaa Koongoo keessatti hammaate namoota miiliyoona 1.7 qe'ee isaaniirraa buqqiseera, gidiraa dhala namaa isa olaanaa addunyaati jedhan dhaabbileen gargaarsaa.

Dhaabbileen gargaarsaa kunneen akka ibsanitti waggoota lamaan darban keessatti Riippabliiki Diimokiraatawaa Koongoo addunyaarratti waraana lammii hedduu buqqise keessummeessiteetti.

Walgaarreffattoonni biyyattii to'achuu barbaadan biyyattii tasgabbii dhowwaniiru, bara darbe filannoo otoo hin filatin hafuunshee ammoo daranuu waraana hammeesse.

''Kun gidiraa cimaadha. Baay'inni namoota baqatanii kan Siiriyaa, Yamanii fi Iraaq caaleera.'' jedhan Koongootti daayirektarri Mana Maree baqattootaa Noorway Ulrikaa Biloom.

Giddu galli to'annoo buqqaafamtoota biyya keessaa ,gabaasa isaa keessatti akka kaa'etti, bara kana keessa guyyaatti giddu galaan namoota 5,500tu qe'eesaaniirraa buqqa'u.

Hanga yoonaa namoota miiliyoona afur buqqa'anii fi kanneen jireenyaan wal'aansoo qabaa jiran miiliyoona torbaaf birmannaan addunyaarraa taasifame ga'aa miti, jedhan Aadde Biloom

''Dafnee hin warraaqnu taanaan ,ummanni beelaan dhuma. Yeroo waliin deemaa hin jirru.''jechuun akeekkachiisan.

Image copyright NRC/Christian Jepsen
Goodayyaa suuraa DR Koongoo bakka hedduu seerri hin jiru

Ministirri Odeeffannoo DR Koongoo Lambrti Meendaa garuu lakkoobsi namooota buqqaafamnii ''miiliyoona tokkoo gadi'' jechuun gabaasa ejnsichaa morman.

Silaa DR Koongoon qabeenyaan uumamaan badhaatuu turte, garuu waraanni biyyattii keessa bubbule lammiilee hiyyummaaf saaxileera, misoomaawwan bu'uuraas muraasa.

Pirezidaanti Jooseef Kaabilaan bara 2001 ajjeefamuu abbaasaanii Laawuranti Kaabilaa booda ture kan aangoo qabatan.

Filannoo lama mo'ataniiru waan ta'eef heerri biyyattiimmoo marsaa sadaffaaf dorgomuu akka hin dandeenye dorka.

Qeeqxonni pirezidaantichaa filannoon kan duubatti harkifateef yeroo aangoo dheereffachuuf mala dhawameedha jedhu.