Biyyoonni Muslimaa Jaruusalem Bahaa 'magaalaa guddoo Paalestaayin ta'uu qabdi' jedhan

Deeggartonni Paalestaayin golgaa fuulaa uffatan galma kora dhaabbata walta'iinsa Islaamummaa Istaanbul jiru fuula duratti, Mudde 13, 2017 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Deeggartonni Paalestaayin galma kora dhaabbata walta'iinsa Islaamummaa Istaanbul jiru fuula duratti

Hoggantoonni biyyoota Musliimaa 57, addunyaan "biyya Paalestaayini fi Jaruusalem Bahaa ammoo akka magaalaa guddoo isheetti" beekamtii akka kennituu waamicha dhiyeessan.

Dhaabbati Walta'iinsa Islaamummaa, Pireezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp Jaruusaleem akka magaalaa guddittii Israa'el taate beekamtii kennuun kan fudhatama hin qabneefi seera qabeessa miti jedhan.

Murtichi Ameerikaan marii nagaa Jiddugala bahaa keessaa of baasuu ishee mul'isas jedheera.

Pireezidantiin Paalestaayin Mahaammud Abbas Dhaabbatni Mootummoonni Gamtoomanii dhimma kana abbummaan hordofu qaba jedhanii turan.

Haasawa kora Dhaabbata Walta'iinsa Islaamummaa magaalaa Istaanbul keessatti taa'amerratti haasawa godhaniin, "erga Israa'eliif loogii godhanii, marii kana mariisisuun Ameerikaa fudhatama hin qabu" jedhan Pireezidant Abbaas.

Palestaayin bulchiinsa Tiraamp waliin "Waliigaltee jaarraa kana" irra gahuuf mariirra akka turan eeruun, garuu deebii "salphina jaarraa kanaa" ta'e akka argatan dubbatan.

Waa'ee Jaruusalem wanti wal falmisiisaan maali?

Waa'een Jaruusalem dhimma ijoo waldhabdee Israa'el fi Paalestaayiniiti.

Magaalattiin bakkeewwan qulqullaa'oo amantaalee akka Judaayizim, Kiristaanaa fi Islaamaati, keessattuu Jaruusalem bahaa.

Israa'el bara 1967 waraana Jiddugala bahaa booda magaalaa Haruusalem qabattee akka magaalaa guddoo ishee taatetti kan labsite.

Palestaayinoonnis Baha Jaruusalem akka magaalaa guddoo biyya isaanii egereetti fudhatu, waa'een kunis marii nagaa itti jiran marsaa xumuraa irratti murtaa'a jedhanii yaadu.

Donaald Tiraamp murtee isaanii Ameerikaan Imbasii ishee gara Jaruusalem akka geessitu murteessaniin dura, biyyi Jaruusalem akka magaalaa guddoo Israa'el taatetti beekamtii kenne hin jiru. Imbaasiin biyyoota addunyaa marti Tel-Aviiv keessa jira.

Dubbiin hoggantoota Musliimaa jijjiirama maalii fida?

Gabaasaan BBC Mark Loowen Istaanbul irraa akki jedhe, erga mormiin balaleffannaa Pireezidant Tiraamp godhamee booda hoggantoonni musliimaa ejjennoo isaanii cimsuu mul'isa jedha.

Kora Istaanbuul kana kan dursaan Pireezidantiin Tarkii, Rasiip Tayyiip Erdogaan, "murtee Ameerikaa kana dura akka dhaabbatan" himuun, Israa'eliin ammoo "biyya shororkeessitu" jedhanii jiru.

Image copyright TR
Goodayyaa suuraa Rasiip Tayyiip Erdogaan, "murtee Ameerikaa kana dura akka dhaabbatan" himan

Gabaasaan keenya garuu, biyyoonni musliimaa kan Tiraamp deeggaranis jiru, Sa'uudii Arabiyaa fi Masriin kora kanaaf Ministiroota qofa ergan, tarii Ameerikaa deeggaruu malu jedha.

Korri Dhaabbata Walta'iinsa Islaamummaa kun mariin ciccimoofi tokkummaa kan qabu ture garuu gurra Donaald Tiraamp waan argate hin se'u jedha.

Ameerikaa fi Israa'el maal jedhu?

Dubbiin Obbo Abbaas, haasaa waggoota dheeraaf nagaaf gufuu ta'aa turedha jedhe Waayit Haawus.

Qondaalli maqaan isaanii hin eeramiin: "Duub-deebiin akkanaa akka dhuufu eegaa turre, cimnee karoora keenya kan lammiilee Israa'el fi Paalestaayin fayyadu kana hojiitti hiikna," jedhaniiru.

Pireezidantiin Israa'el Banjaamin Netanyaahuun, ibsi Dhaabbata Walta'iinsa Islaamummaa kun "akka isaanitti hin tolle" dubbatan.

"Palestaayinoonni dhugaa jiruuf beekamtii kennuun, fiinxaleessummaa caalaa nageenyaaf tumsuu qabu," jedhan.

"Dhumarratti dhugaan injifatee, biyyoonni hedduun Jaruusaalem magaalaa guddoo Israa'el akka taate beekamtii kennuun, Imbaasiiwwan isaanii garas ni geessu."

Kanaan dura marii nagaa amma Ameerikaan dursaa jirtu kana, Ameerikaa bakka kan mariisisu hin jiraatu jedhanii turan

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata