Namoota halluuwwan arguu hin dandeenyeef fala

Yeroo jalqabaaf halluuwan agartu osoo ta'ee maaltu isinitti dhagaahama, Dubartiin kun namoota mudoo halluu arguu qabaniif furmaata argattee jirti.