Pireezidantiin Zimbaabuwee qoqqobbiin biyyoota lixaa akka irraa dhaabbatu gaafatan

Imeersoon Mnagagwaa, Kore giddu galeessaa Zanu-PF irratti - Mudde 14 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Filannoon ''kan yaaddaniin olitti as dhihaateera'' jedhu Imeersoon Mnagagwaa

Pireezidaantichi haarawaan Zimbaabuwee guddina biyyattii laamsheessa jira jechuun qoqqobbiin Zimbaabuwee irra biyyoota lixaan kaa'amee ture akka irra ka'u gafachaa jiru.

Akkasumas filannoon Adooleessa dhufutti gaggeefamuuf jedhamee tures as siquu akka danda'us eeraniiru.

Haasaa qaama olaanaa hoggantoota paartii Zanu-PF'f godhan irratti, filannoon amanamaa, bilisaa fi haqa-qabeessa ta'e akka gaggeessuuf mootummaan waan danda'e hundaa ni godha jedhaaniiru.

Minaangaaguwaan gara pirezidaantummaatti kan dhufan erga Roobeert Mugaabeen ji'a darbe kessa aangoorra kafamanii booda ture.

Filannoo jimaata dhufu geggeefamu irrattis hogganaa paartii fi kadhimamaa pirezidaantummaa kan Zanu-PF ta'anii darbu jedhamee eegama.

Namni ganna 93 Mugaabeen, taayitaa waggoota 37'f irraa turan irraa loltootaan dirqamsiifamanii erga bu'anii as waltajjii irratti mul'atanii hin beekan.

Haa ta'u malee, dubbi himaan duraanii Joorj Charaambaa dhimmi fayya isaanii akka qoratamuuf gara Singaapoor deemaanii jedhu.

Uggurri imalaa fi diinagdee angawoota Zanu-PF, qondaalota olaanoo waraanaa fi dhaabbilee qabeenya mootummaa biyyattii irratti mootummaa Ameerikaan kaa'ame akkuma sanatti jira.

Bulchiinsi Tiraamp, haroomsi siyaasaa biyyattii keessatti raawwatu malee uggurri akka hin kaafamne dubbata.

Ugguraa fi qoqqobbiin biyyoota Gamtaa Awurooppaan Mugaabee, haadha warra isaanii Girees fi dhabbata Induustiriiwwan Ittisaa Zimbaabuwee irra kaa'ames itti fufa.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mugaabeen erga taayitaa irraa buufamanii as waltajjirratti mul'atanii hin beekan.

''Guddina biyyoolessa kan laamshesse qoqqobbiin siyaasaa fi diinagdee haal-duree tokko malee akka nurra ka'u gaafanna,'' jechuun jiddu galeessa Haraareetti Minaangaaguwaan hoggantoota paartiitti dubbataniiru.

''Qoofaatti baafamuun keenya waan gaarii miti, kan nu baasus miti; tokkummaa fi wal-ta'iinsa faayidaa gama-lamaanii argamsiisu irraa bu'aa baay'eetu nuuf dabalama waan ta'eef.''

Akkasumas 'filannoon kan yaaddaniin olitti as dhihaateera' jechuun pirezidaantichi dubbataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata