Itoophiyaa: magaalota adda addaatti miidiyaaleen Hawaasaa Hojjechaa hin jiran

Feesbuuk Image copyright Justin Sullivan
Goodayyaa suuraa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti Feesbuukiin dalagaa hin jiru

Kibxata darbe irraa eegalee kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti midiyaaleen hawaasaa keesumaa iyyu feesbuukii fi twiittarri haalaan hojechaa hin jirru jedhu jiraattoonni tokko tokko.

Sababni cufamuu miidiyaalee hawaasummaa kutaalee biyyattii garaa garaa fi yunivarsiitilee keessatti rakkoolee umaman waliin kan walqabatu ta'u akka malu namoonni BBCn dubbise shakki qaban ibsaniiru.

Namoonni akka maqaan isaanii eeramu hin feen BBC'tti akka himanitti, bilbila mobaayilaatiin Faasbuukii fi twiitara fayyadamuun heddu rakkisaa ta'uus toorri qunnamtii hawaasaa kan birooniifi marsariitiiwwan tajaajila kenna jiru.

Uguuramuu miidiyaalee hawaasaa irra deddebi'ee raawwatamaa jiruun VPN'tti ( virtual Private Network) dhimma bahuuf akka dirqamanis himaniiru.

'Erga ji'a darbeetii dhaabbataan VPNtti dhimma bahaan jira' kana jedhu rogeessa Befiqaaduu Haayiluuti.

Magaalota Baahirdaar, Maqalee fi hararittis haaluma walfakkaatuun waayifaan malee maallaqa bilbilarraa qabaniin feesbuukiitti fayyadamuun rakkisaa ta'uu beekuun danda'ameera.

Kibxata darbe Asoosheetid Pirees Itoophiyaa keessatti adda cituun Intarneetni ajjechaa Calanqootti raawwatame wajjin walqabachuu akka danda'uus gabaaseera.

Intarneetiin adda cituusaa ilaalchisee Hoogganaan Itiyoo-Teelekoom Obbo Abduraahiim Ahimad BBC'tti yoo himan, 'Intarneetiin adda hin cinne marsaaleen miidiyaa hawaasaas ni hojjetu' jedhaniiru.

Namoonni VPN'tti fayyadaman ammoo rakkoo Itiyoo-Telekoomiin osoo hin taane rakkoo waajiralee isaan keessatti hojettaniin kan walqabate ta'uu akka danda'us Obbo Abduraahiim himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata