Suuraalee gurguddoo Afriikaa: Muddee 8-14, 2017

Suraalee waa'ee Afriikaa fi afriikaa gutuudhaa filataman kan torban kanaa keessaa:

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Lammiimn Kenyaa Saabriinaa Simaadar wayita dorgommii dubartootaa St. Moritizii, Siwiizarlaandiitti yoo qilleensa irra utaaltu, Guyyaa Jimaataa.
Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Saatalaayitii telekoom Aljariyaa kan jalqabaa Wiixata tare yoo Chaayinaa jiddu gala saatalaayitii Xiichaangitti gadhiifamu
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mormitoota Afriikaa Kibbaatti godaantoonni Libiyaa keessatti akka garbaatti fayyadamu waa'ee jedhu mormuudhaan Kibxata tare hiriira bahan...
Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Godaantoonni kunneen biyyaa Libiyaa mana hidhaa Beenghaazii keessatti guyyaa itti aanu ka'an. ...
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Gabaasa oduu naasiisaa dhiheenya addunyaa gutuutti dhagahameetti aansuun maatiin Maalii irraa kunneen isaan akka Libiyaadhaa bahanii gara manaa deebii'aniif kanneen dhiheenya kana taasifaman namoota kumaatama keessaayi.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Lammiin Naayijeeriyaa kan taatee Sopraanoo Omoo Beelloo wayita Legoositti shaakalaa jirtu. Naayijeeriyaatti Opiraa qofaa miti kan baayyee beekamu, garuu akka AFP gabaaseetti shaakala ishee dhaaggeefachuun hedduutuu walitti qabama.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Guyyaa Jimaataa biyya Iyivorii koostiit, Abijaanitti Konfaransii Edisii fi dhiibeewwan quunnamtii saalaatiin darban 19ffaa addunyaa irratti kondamiin dubartootaa attamiin akka itti fayyadamu agarsiifame.
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Bocaa dhakaa kun guyya Kibxataa Haaraareetti waan hojate qulleessaa ture. Innis lammiilee Zimbaabwee miliyoonata bulchiinsa pirezidaantii Immarsan Mnaangaagwee tti yoo turistoonni hojiisaanii bitatan akka daldalli fooyya'uuf hawan keessaayi.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Guyyaa Kamisaa miseensoonni humna nageenya Taanzaaniyaa reeffa naga eegsiftoota UN torban darbe Kongootti ajjeefaman 14 f kabaja yoo taasisan.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Namichi kun isaan kumaatama guyyaa bilisummaa Keenyaa UK irraa kabajan keessaa tokko, Kibxata guyyaa Jaamhuri guyyaa (Ripablikii).
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Pirezidaantiin Senegaal Maakii Saall fi Ministirri Mummichaa Jaappaan Shinzo Abee erga ibsa waliinii xumuranii boodaa uffata kubbaa miilaa waljijjiraniiru guyyaa Roobii Tokiyoo keessatti.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Haaluma walfakaatunis Pirezidaantiin Naayiariiyaa Muhaammad Buhaariin bakka itti dhalateetti lafa qonnaa yoo dowwachaa jiran.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Oggantoonni Khoyisaan kunneen buufata Elizaabeet hanga piritoriyaa torban lamaaf deemuun Gammoo Gamtaa lafa teessoo motummaa dhaquun akka afaani fi hawwasni isaanii akka jiraattota Afriikaa Kibbaa kan duraatti beekamtii argatu gaafachuu dhaqan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata