Dolaara tokkoon meeshaan sagaleen dubbachuu nama dadeessisuu kalaqame

Dolaara tokkoon meeshaan sagaleen dubbachuu nama dadeessisuu kalaqame

Doktoorri Hindii tokko dhukkubsattoota sababa dhibee kaansariitiin sagalee baasuu hindandeenyee, meeshaa ittiin deebi'anii sagaleen dubbachuu danda'an kalaqe.