Qondaaltoonni pooliisii Chaayinaa haarawaan erga komii kaasee booda hojiirraa kaafaman

Poliisoota Chaayinaa lama hiriyaa isaanii lammii Zaambiyaa konkolaataa keesa jiru bira dhaabachuun seeqaa Image copyright Mwebantu Media
Goodayyaa suuraa Qondaaltoonni poolisii Chaayinaa kunneen Wiixata taree hojii eegalan ture

Komii hawaasaa biraa dhiyaateen humni poolisii Zaambiyaa karoora isaa laamiilee Chaayinaa saddeetti qaxaruuf ture erga karooracha ifa taasiseen booda sa'aa 24tti haqeera.

Pooliisonni haarawwan kunneenis magaalaa guddoo Lusaakaa keessatti turee hojii kan eegalan, Wiixata darbe.

Garuu, murtichi arii cimaa keessee ture. Kunis 'sababii nageenyaaf' jedhuun murtee jalqaba waggaa kanaa qondaaltota poolisii haadhaa warraa lammilee biyya alaa qaban fudhan hojiirraa arii'atamuun caalaa arii umeera.

Zaambiyaanoonni lammii lama qaban mataasaa poliisummaan mindeeefamu hin danda'an.

Diksan Jeere, abbaan seeraa fi dubbi himaana pirezidaantii kan duraan akka jedhanitti, dhimmicha irratti heerri motummaa ifaadha.

"Kanaafuu lammiileen waan lammummaa dachaa qabaniif akka polisummaa hin galeef dhorkaa, Chaayinoota biyyoo biyyaa kanaa waliin walitti dhufeenya hinqabne akka qaama tajaajila poolisii ta'an taasiftaa? Innis waan yaadamu danda'uudha,'' jedhaniiru.

Qaccarriin loltoota Chaayinootaa kunis namoota baayyee keessattuu waan motummaan duraan lammiilee biyyaa biraa tajaajilicha keessaa haqeefu akka mataasaanii hoqqatan taasiseera, akka gabaasaan BBC Lusaakaa irraa gabaaseetti.

Sababiin sochiin sunis taasifameefis miirrii lammiileen biyyaa biraa keessa galaa jiruu jedhu waan umamee tureefiidha, akka inni jedhutte.

Shakkiin qaccarrii dhiheenyaas hawaasa Chaayinaa Zaambiyaa keessaa irratti amantaan waan hinjireef cime. Akka gaazeexaa Taayimsi dhunfaan maxxanfamuutti bara 2015'tti hawaasni Chaayinaa Zaambiyaa keessaa kuma 20 akka ta'u tilmaamama.

Garuu, qondaaltoonni yeroo boqonnaa isaanitti hojatanis gahee addaaa hawaasa Chaayinaa Zaambiyaa keessaa waliin akka hojata hinyaadamu.

Dubbii himtuun poolisii Isitar Mwaataa-Kaatongoo akka jetteetti, isaanis qondaaltoota dhaabbataa gargaaruu qofaafiidha.

"Polisoota eegdoota lammii Hindii kan hawwasichis waa'ee isaanii jibba hinqabne qabna. Chaayinaanoonni maaliif sanyii isaanitiin loogeefama? jechuu ishee gaazexaan Taayimsi eeree jira.

Garuu erga polisiin sadarkaa isaanii irraa gadi buufamanii, ofeegannoon muduun qondaaltootaa seerri cabsuu omtu hinjiraatu.